Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties duidelijk en vergelijkbaar te maken. Dit biedt zekerheid voor werkgevers, werknemers, studenten en opleiders. Daarom en daarover organiseert RAS (Raad Arbeidsverhoudingen Schoonmaak) op donderdag 9 juni van 12.00 tot 13.00 uur een gratis webinar.

Het NLQF staat voor niveau, houvast en kwaliteit; het is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke kwalificaties. Een NLQF-inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Wat levert dit RAS-webinar op 9 juni op?
Wat is het NLQF? Wat zijn de voordelen en subsidiemogelijkheden voor jouw organisatie? En hoe kun je gebruikmaken van NLQF (in jouw organisatie)?

Voor directe aanmelding, klik je op deze link: aanmelden RAS-webinar NLQF.

Voor meer informatie over het webinarprogramma en het Nederlands Kwalificatienetwerk, klik je op deze link: info webinar 9 juni.