Een van onze leden ontving onlangs een e-mail van een schoonmaakbedrijf (niet zijnde lid van een branchevereniging), met daarin, in onze ogen, absurde tarieven. Binnen het bestuur is deze e-mail besproken en besloten om hierover vanuit SIEV melding te doen bij de Codekamer Schoonmaak, ondanks dat het betreffende bedrijf de Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet heeft ondertekend.

Reden van melding is, kort gezegd, dat er mogelijk gebruik wordt gemaakt van het aanbieden van diensten als huishoudelijke hulp; hiermee zou er misbruik gemaakt kunnen worden van lagere tarieven (zoals in de thuiszorg). Dit is in onze ogen in strijd met de werkelijkheid en zou werkgelegenheid binnen de branche kunnen uithollen. Daarnaast, maar dit geheel terzijde, heeft het bedrijf een zeer onprofessionele website en manier van corresponderen.

SIEV heeft daarom de Codekamer Schoonmaak gevraagd hiernaar te kijken en het betreffende bedrijf hierover aan te schrijven indien zij hier aanleiding toe zien.

Reactie Codekamer
De Codekamer heeft inmiddels een korte reactie gegeven. Zij gaven aan dat het er inderdaad op lijkt dat het betreffende bedrijf zich (ook) richt op de markt van de huishoudelijke hulpen. Op basis van de betreffende e-mail die SIEV ter onderbouwing van de melding heeft ingediend, ziet de Codekamer redenen om onze melding te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Codecommissie (begin oktober 2017). Zij zullen in ieder geval hoor en wederhoor toepassen, hetgeen betekent dat zij het betreffende bedrijf zullen confronteren met wat er is geconstateerd. De Codecommissie geeft het bedrijf daarbij de gelegenheid om uitleg te geven over het door hen geoffreerde tarief.

Ook al heeft het bedrijf de Code Verantwoordelijk Marktgedrag niet ondertekend, dat betekent niet dat ze niet aangesproken kunnen worden door de Codekamer.

Wilt u ook iets melden?
Heeft u ook iets opgemerkt in de branche wat gemeld dient te worden bij de Codekamer, laat het dan weten aan ons bestuursbureau, onderbouwd met stukken, zodat er vanuit SIEV melding gemaakt kan worden aan de Codekamer!

Voor meer inzicht in de procedure, zie de website Code Schoonmaak.