Op 12 oktober 2017 wordt onze eerstvolgende algemene ledenvergadering gehouden. Hierover zijn de SIEV-leden vandaag per e-mail geïnformeerd en uitgenodigd. We zullen onze leden via het SIEV-intranet op de hoogte houden van de algemene ledenvergadering. Gegevens over locatie, tijdstippen, agendapunten en bespreekstukken zullen via het intranet bekendgemaakt worden.

In verband met de planning verzoeken wij alle SIEV-leden om zich zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk vóór 22 september a.s. per e-mail aan te melden bij het SIEV Bestuursbureau.

We zien uit naar jullie komst!

Een kleine impressie van de vorige algemene ledenvergadering, tevens viering 5-jarig bestaan, op 13 april 2017:

De ALV werd gehouden in De Kapel te Bilthoven

De penningmeester licht de cijfers toe

De secretaris geeft aan welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden de eerste 3 maanden

Ons erelid, Pieta Hoogvliet, werd in het zonnetje gezet

De taart werd aangesneden

De intentieverklaring tot samenwerking tussen SIEV, VOCC en OBSD werd ondertekend

Tot slot werd er nog geborreld met leden en genodigden ter viering van het 5-jarig jubileum