Op 13 april aanstaande wordt de algemene ledenvergadering van de vereniging Schoonmaken is een Vak gehouden. In tegenstelling tot normaal willen wij de vergadering pas om 15.30 uur starten. Reden is dat wij na afsluiting van de ALV de aanwezigen uitnodigen voor een hapje en een drankje ter gelegenheid van het 1e lustrum van SIEV. SIEV werd opgericht op 21 Maart 2012 en dat is een goede reden om daar even bij stil te staan.

Locatie en agenda
Details over de locatie en de agenda worden u later toegezonden, maar noteer de datum graag nu al in uw agenda. Wat wij wel kunnen vertellen is dat de statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast aan de eisen van deze tijd. Alle SIEV leden krijgen, ruim op tijd voor de ALV, deze aangepaste stukken gemaild. In de tussenliggende periode kunt u deze stukken doornemen waarna wij op de ALV vragen deze nieuwe statuten en huishoudelijk reglement te accorderen.

Welkom
De ALV is bedoeld uitsluitend bedoeld voor SIEV leden, donateurs en genodigden. Voor de organisatie zou het fijn zijn als u het bestuursbureau laat weten of u komt en zo ja, met hoeveel mensen u naar deze ALV komt. Afmelden is jammer maar wel zo correct.

Start ALV 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. Vanaf 17.30 uur gelegenheid tot het houden van een klein bescheiden feestje.

Wij spreken de wens uit dat veel leden gehoor geven aan deze oproep.
Namens Maurice, Antoine, Cindy en Frank, tot dan!