Vanaf 1 augustus 2022 verandert er veel in het arbeidsrecht. Belangrijk voor werkgever en werknemer. Dit zijn de vijf meest in het oog springende wijzigingen.

1. Informatieplicht uitgebreid
Werkgevers zijn verplicht om werknemers binnen een maand na aanvang van een dienstverband duidelijkheid te geven over zaken als loon, de manier van uitbetaling, werkplek, het opleidingsbeleid, de pensioenregeling, verlofmogelijkheden, opzegtermijn en de gebruikelijke arbeidsduur per dag of week.

2. Gratis scholing
Per 1 augustus moeten werkgevers aan zijn werknemers scholing kosteloos en onder werktijd aanbieden.

3. Tweede baan of vrijwilligerswerk
Nevenwerkzaamheden mogen werkgevers alleen nog weigeren op basis van een objectieve reden, zoals je gezondheid of veiligheid, een mogelijk belangenconflict of uit bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. In veel arbeidsovereenkomsten staat nu dat werknemers hiervoor toestemming nodig hebben van hun werkgever.

4. Voorspelbaar werkritme
Een werkgever is verplicht om aan werknemers duidelijk te maken op welke momenten werknemers verplicht zijn om te komen werken, en in welke gevallen werknemers zo’n oproep mogen weigeren. Die oproep moet minimaal vier dagen van tevoren worden gedaan. Worden werknemers binnen die vier dagen alsnog afgezegd, dan hebben zij toch recht op loon.

5. Ouderschapsverlof
De aanvraag voor ouderschapsverlof moet een werknemer minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen, inclusief aangifte van de verlofuren waarop een werknemer recht heeft. Een werkgever kan het verzoek enkel weigeren indien de kritieke werkzaamheden van het bedrijf in gevaar komen, wat uiterlijk vier weken voordat het ouderschapsverlof ingaat moet worden afgestemd.

“Lastig voor mkb’ers”
Op RTL Nieuws reageert arbeidsrechtjurist Sascha Janssen van Jens Advocaten: “Ik mis de aansluiting naar de praktijk. Het is allemaal nóg juridischer, je moet als werkgever alles vastleggen. Het gros van de bedrijven in Nederland is mkb’er en ondernemer en heeft geen HR-afdeling of jurist in huis. De nieuwe schriftelijke verplichtingen om de wet uit te leggen is in mijn ogen doorgeslagen.”

Bronnen: RTL Nieuws en LinkedIn