Gisteren hield SIEV haar 2e algemene ledenvergadering van 2017. Deze werd wederom gehouden in De Kapel te Bilthoven, een locatie van De Vos Groep, lid van partner-branchevereniging VOCC. Een aanzienlijk aantal leden was hierbij aanwezig.

Begroting en contributievoorstel 2018
Een belangrijk punt op de agenda was de begroting voor 2018, die werd toegelicht door de penningmeester, en daaraan vast gekoppeld het contributievoorstel voor 2018 die anders zal worden ingestoken dan nu het geval is. Op basis van grootte van omzet zullen de leden worden ingedeeld in 4 categorieën, met daaraan vast een contributiebedrag. Dit voorstel werd eerder al besproken en akkoord bevonden binnen het bestuur en in de Commissie Grote Bedrijven. Gisteren werd er tijdens de Algemene Ledenvergadering door een ruime meerderheid van de aanwezigen ook voor gestemd. Voor de Algemene Ledenvergadering hebben ook al leden schriftelijk gereageerd op dit voorstel, waarbij ook de meerderheid instemde. Per 1 januari 2018 zal de contributie er als volgt uit komen te zien:

Categorie Omzet Contributiebedrag 2018
1 t/m € 999.999,99 € 325,00
2 tussen € 1.000.000,00 en € 4.999.999,99 € 650,00
3 tussen € 5.000.000,00 en € 9.999.999,99 € 1.000,00
4 vanaf € 10.000.000,00 € 1.400,00

Het stemrecht per SIEV-lid blijft hetzelfde: elk lid houdt 1 stem, ongeacht in welke categorie hij valt.

Het is een nieuwe manier van contributiebepaling, welke manier ingezet zal worden voor meerdere jaren.

Motivatie achter contributieverhoging
De achterliggende gedachte achter de contributieverhoging is het doorzetten van de verdere professionaliseringsslag. SIEV heeft het afgelopen jaar, na de installatie van het bestuursbureau, al zeer veel bereikt en wil verder groeien en professionaliseren. De kennis en kunde is in huis en zal, met een contributieverhoging, breder en vaker ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan herziening van algemene voorwaarden, het beschikbaar stellen van diverse documenten, het faciliteren van verschillende projecten etc.

Aanstelling Roy Odekerken als 5e bestuurslid
Het bleef gisteren niet alleen bij het bespreken van de financiën voor 2018; er stonden meer punten op de agenda.
Zo werd Roy Odekerken benoemd tot 5e bestuurslid. Zowel het huidige bestuur alsook de aanwezige SIEV-leden zijn van mening dat Roy, gezien zijn achtergrond als zelfstandig jurist en zijn ruime bestuurservaring, alsmede jarenlange ervaring als CAO-onderhandelaar binnen de facilitaire wereld, van grote toegevoegde waarde kan zijn voor de groei van SIEV.

Verslag diverse commissies
Verder deed het bestuur verslag van het gesprek met de heer Blokland, algemeen voorzitter van de Stichting Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarbij SIEV een zetel bespreekbaar maakte in de Codekamer Schoonmaak. Het spreekt voor zich dat SIEV de Code onderschrijft en zal op korte termijn, als vereniging zelf deze Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekenen.

De Commissies Inkoop, Grote Bedrijven en CAO deden verslag van de werkzaamheden van de afgelopen periode en de speerpunten voor 2018:

Commissie Inkoop:
De Commissie Inkoop deed verslag van een groot scala aan inkoopvoordelen die mogelijk zijn gemaakt exclusief voor SIEV-leden. De leden worden aangemoedigd dit op te pakken.

Commissie Grote Bedrijven:
De Commissie Grote Bedrijven heeft een aantal speerpunten en projecten op de agenda gezet, waarvan een belangrijke een schuldhulpverlening voor werknemers en een “broodfonds” voor de kleine ondernemers binnen SIEV is.

Commissie CAO:
De Commissie CAO deed verslag van een zeer goed en bovenal open gesprek dat onlangs plaatsvond met OSB. Om samen met OSB op te trekken, is de mogelijkheid van participatie in commissies besproken. Hierbij heeft SIEV aangegeven dat zij klaar staat voor mee te draaien in het traject van de CAO-onderhandelingen. De wens van SIEV hierbij is om als influencer te kunnen optreden binnen het CAO-traject, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het mandaat dat de onderhandelingsdelegatie zal krijgen.

De Commissie CAO gaf duidelijk aan dat zowel het gesprek met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, alsook met de OSB bijzonder prettig zijn verlopen. SIEV en OSB hebben aan elkaar duidelijk laten weten elkaar te respecteren, waarbij opgemerkt mag worden dat de OSB, onder leiding van Piet Adema en Hanny van den Berg, zich bijzonder coöperatief opstelt dan in voorgaande decennia het geval was.

Overige punten
Verder gaf Martin Bogers van Keurmerk Nederland nog een presentatie over het SIEV-keurmerk. Tot slot was Gerard Spoor van Stichting LOSK uitgenodigd om een introductie te geven van het nieuwe Quality Management System. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke borrel.