Na het Personeel- en Verzuimloket en het Schuldsaneringsloket is schoonmaakbranchevereniging SieV (Schoonmaken is een Vak) op 26 januari het SieV Cao-loket gestart. De huidige cao voor schoonmaak- en glasbewassingsbedrijven geldt tot en met 30 juni 2021. “In aanloop naar de onderhandelingen over de nieuwe cao willen we graag ons oor te luister leggen bij onze achterban. We zitten niet aan de onderhandelingstafel, maar willen wel het mandaat van onze leden. Alle 230 leden kunnen hun wensen en vragen over de cao, zoals  arbeidsvoorwaarden en contractwisseling, bij het SieV Cao-loket neerleggen”, legt Maurice Rutgrink, voorzitter van SieV, uit.

De mkb-branchevereniging SieV zet zich onder meer in voor een betere cao, inkoopvoordelen voor leden bij diverse partners en leveranciers, en bevordert de kennisdeling en samenwerking tussen leden. Het SieV Cao-loket is de volgende stap na het SieV Personeel en Verzuim Loket en het SieV Schuldsaneringsloket.

“Het SieV cao-loket is een professioneel bemand loket. Natuurlijk willen we onze leden een nog betere service verlenen en ze nog gerichter helpen, maar ook een luisterend oor voor onze leden zijn en hun wensen en visie op de schoonmaakcao horen. Daarom het initiatief voor het SieV Cao-loket. Onze leden bellen met een apart telefoonnummer en we registreren enkel de vragen, geen persoonlijke gegevens. We vinden dat enorm belangrijk met het oog op de AVG-wetgeving en de betrouwbaarheid van de ledeninbreng over een gevoelig onderwerp als arbeidsomstandigheden”, onderbouwt  SieV-voorzitter Maurice Rutgrink.

Leden kunnen het SieV Cao-loket bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur, uitgezonderd feestdagen.