Overlegronde 4, 16 december 2016
Op vrijdag 16 december heeft OSB de vierde onderhandelingsronde gevoerd met de vakbonden CNV en FNV om tot een nieuwe cao voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche te komen.

Onderhandelingsronde 4: veel inhoudelijke discussies
We hebben de diverse dossiers inhoudelijk verder uitgediept, zonder tot specifieke akkoorden te komen. Wel hebben we een afspraak kunnen maken over de VPL-regeling (overgangsregeling na afschaffing VU). Deze blijft gehandhaafd op het huidige niveau van 1,3% . In eerdere overlegrondes gemaakte afspraken (wachtdagen, ziekteverzuimdagen) zijn in cao-teksten gegoten waarin alle partijen zich herkennen.
Komende maandag, 19 december zal OSB tijdens een Algemene Ledenvergadering in Bunnik terugkoppeling geven op het verloop van de onderhandelingen tot dusver en de status van de diverse dossiers.
De volgende onderhandelingsronde is gepland voor dinsdag 14 februari in de verwachting dan snel spijkers met koppen te kunnen slaan.
Na afloop van deze overlegronde overhandigde John van Hoof namens de delegatie de onderhandelaars van FNV en CNV en hun achterban een geurig stuk zeep aan, met –uiteraard- een knipoog naar het Zeepjournaal van FNV. Deze ludieke actie riep veel waardering op.

In de onderhandelingsdelegatie van OSB hebben zitting:
Hanny van den Berg (OSB), John van Hoof (CSU, eerste onderhandelaar), Jacco Vonhof (Novon/MKB), Anton Witte (OSB/Grootbedrijf) en Hester Kooi (werkgeversorganisatie AWVN).