Leden kunnen de SIEV-juridisch loket bellen met al hun vragen over de Schoonmaak CAO of andere juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht of privacyrecht. In deze rubriek van de nieuwsbrief geven we de helpdesk het woord om te vertellen over interessante, goed en/of veel gestelde vragen. 

Casus

Recentelijk heeft een werkgever de Legal Helpdesk een vraag gesteld naar aanleiding van het overlijden van de partner van een werknemer. Hij wilde weten welke verplichtingen er dan zijn op grond van de wet en de cao.

Achtergrond informatie

In artikel 28 van de cao is een duidelijke en specifieke bepaling opgenomen over betaald verlof.  De wet arbeid en zorg kent daarnaast calamiteiten verlof. Dit is verlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.

Antwoord

In artikel 28 lid 2 van de Schoonmaak CAO staat dat een werknemer recht heeft op 5 aaneengesloten werkdagen verlof bij het overlijden van:

  • Echtgenoot/partner
  • Ouders of schoonouders
  • Kinderen/ pleegkinderen, stiefkinderen/ schoonzoon/ schoondochter, schoonmoeder, schoonvader is overleden,

Het is een verlof met behoud van het uurloon over de uren, die de werknemer normaal op deze dagen zou hebben gewerkt.

SIEV-juridisch loket

Heeft u zelf CAO of juridische gerelateerde vragen?  Bel het SIEV-juridisch loket op 088 – 004 81 48, keuzemenu: optie 1.

Klik hier voor meer informatie over het juridisch loket: https://siev.nl/loketten/