Veel partijen in onze branche benaderen de coronacrisis vanuit een zakelijk oogpunt: wat is er voor werkgevers mogelijk en welke rechten hebben de werknemers momenteel? Op zich logisch, natuurlijk. Wij als mkb-branchevereniging SIEV wensen ook eens de menselijke kant te belichten. Want het gaat natuurlijk niet alleen om bedrijven die gedwongen moeten sluiten en het voor deze bedrijven – hopelijk – haalbaar is om na de crisis weer op te starten. Medewerkers die daardoor in grote onzekerheid zitten of zij hun baan al dan niet behouden. En ondernemers die voor hun voortbestaan vrezen.

Het gaat ook om de dierbaren om je heen die getroffen worden door deze ziekte. Het afstand houden en niet op bezoek mogen bij – bejaarde – ouders, opa en/of oma. Het betreft ook de mensen om je heen die al getroffen waren door een andere (levensbedreigende) ziekte, waar je niet op bezoek mag, omdat zij in een risicogroep zitten. Of als zij aan de ziekte, waar ze al aan leden, komen te overlijden en je de gewenste uitvaart niet kunt houden. Je vol met verdriet zit en je dit niet kunt uiten op de gewenste manier.

In deze moeilijke tijd wensen wij aan al deze getroffenen ons medeleven uit te spreken. Natuurlijk is het onmogelijk om iedereen op individueel niveau sterkte te wensen in deze tijd. Daarom spreken wij onze blijk van medeleven op deze manier uit aan alle mensen die ofwel financieel, ofwel om gezondheidsredenen op welke manier dan ook getroffen worden door de coronacrisis.

Wij denken aan jullie. Samen slaan we ons er doorheen.

Mede namens het bestuur,
Maurice Rutgrink,
voorzitter