Vorige week berichtte Schoonmaakjournaal dat de leden van collega-brancheorganisatie OSB tijdens de algemene ledenvergadering hebben ingestemd met een nieuwe cao voor de schoonmaak. SIEV had tijdens de onderhandelingen een prominente rol door vooraf met OSB-onderwerpen bespreekbaar te maken en tussentijds haar input te geven. Het afgelopen jaar hebben de onderhandelaars ,zowel het bestuur van de OSB als het bestuur van SIEV, op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom deze onderhandelingen. Dat gebeurde op meerdere niveaus. Als bestuur kunnen we stellen dat het onderhandelingsproces richting de nieuwe cao als positief hebben ervaren. Maar we zijn er nog niet.

Ondanks dat SIEV als adviseur kon aanschuiven, blijft het onze wens erkend te worden als cao-partner. Dat houdt niet gelijk in dat wij aanschuiven aan de onderhandelingstafel. SIEV is van mening dat een plek aan de mandaattafel van toegevoegde waarde is, niet alleen voor SIEV ook de branche. Daar wordt immers de bandbreedte van de onderhandelingen bepaald en besproken. Kortom, daar wordt de cao gemaakt en bepaald. Als SIEV daar haar stem kan laten horen, is commitment van de achterban van SIEV aan de nieuwe cao voor de hand liggend.  Of wij als SIEV aanschuiven aan de echte onderhandelingstafel is een delicaat proces. Met Roy Odekerken als adviseur van SIEV hebben wij een ervaren onderhandelaar.

De belangrijkste gesprekken die gevoerd werden, waren de gesprekken over facilitaire cao. Zoals bekend, wil SIEV aansturen op een basis-cao met daarbij verdieping per specialisme. Een dergelijk format kan dienen als de basis voor een facilitaire cao. SIEV wil hiermee de trendsetter zijn, dus zetten in plaats van volgen. Onze huidige cao is voorlopig genoeg om mee te werken. Maar samen met de onderhandelaars hebben wij al een aantal zaken rondom de reguliere alswel de Arbo-cao aangestipt voor verdere discussie, aanpassing of verbreding. Ook de OSB buigt zich over deze vraagstukken en dat vinden wij het een goede stap in de juiste richting.

Via onze algemene ledenvergadering en het forum gaan wij de komende tijd onze leden raadplegen over de cao en cao-verwante zaken. Om een geheel nieuwe cao te schrijven ontbreekt de tijd, hebben wij gemerkt. Dat betekent dat SIEV samen met cao-partners stappen moeten gaan zetten richting een betere cao met heldere en eenduidige afspraken. Op ons verzoek gaan we deze maand al in gesprek met de OSB om dergelijke zaken in kaart te brengen, we willen op tijd beginnen. Dat wil overigens niet zeggen dat over 2,5 jaar een radicaal nieuw boekwerk op tafel ligt, zoiets gaat in stappen. Maar met kleine stapjes vooruit komen we steeds dichterbij een mogelijke positie aan de mandaattafel!

Bron: Schoonmaakjournaal