Leden kunnen het SIEV Cao-loket bellen met hun vragen over de schoonmaakcao. In dit bericht geven we de helpdesk het woord om te vertellen over interessante, goed en/of veel gestelde vragen. Ditmaal: kan er nogmaals een proeftijd in een contract worden opgenomen?

Casus
Een werkgever heeft in het voorjaar een werknemer in dienst gehad als schoonmaker op basis van een contract voor bepaalde tijd. Partijen hebben samen in de proeftijd besloten om dit contract voor bepaalde tijd niet voor te zetten. In september, minder dan 6 maanden na het proeftijdontslag, neemt de werknemer weer contact op en geeft aan dat zij toch wel graag wilt werken voor de werkgever. Uiteraard weer als schoonmaker. De werkgever vraagt of er nogmaals een proeftijd in het contract kan worden opgenomen.

Achtergrondinformatie
De proeftijd heeft als doel voor zowel de werkgever als de werknemer om elkaar te leren kennen. Uiteraard is het ook bedoeld om te kijken of de werknemer geschikt is voor het werk. Tijdens de proeftijd gelden de reguliere regels van het ontslagrecht niet en kan zowel de werkgever als de werknemer op ieder gewenst moment de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen.

De wet stelt in artikel 7:652 BW strenge eisen aan het proeftijdbeding.

Antwoord
Nee, er mag niet nogmaals een proeftijdbeding worden overeengekomen. Het gaat om dezelfde functie en dezelfde vaardigheden. Het proeftijdbeding wordt niet voor niets de ijzeren proeftijd genoemd. Een proeftijd die te lang of in een tweede contract wordt overeengekomen, is nietig.

Goed om te weten
Soms wordt er wel eens gebruikgemaakt van een proefdag. Ook dat kan problemen opleveren. De proefdag wordt gezien als contract van één dag en de proeftijd in het tweede contract kan dan niet rechtsgeldig overeen worden gekomen. Let dus heel goed op als u dit van plan bent, of bel eerst met het SieV Cao loket.

Heeft u cao-gerelateerde vragen?
De SIEV Cao-, Verzuim- en Schuldsanerings- en Opleidingenloketten zijn alleen bereikbaar en beschikbaar voor leden van SIEV. Via het ledenplatform (het SIEV-ledenplatform) vindt u hoe je de loketten bereikt. Klik hier voor meer informatie over het SIEV Cao-loket.