Recent nam een SIEV-lid contact met ons Cao-loket op over iets waar elke werkgever en werknemer in principe twee maal per jaar mee te maken krijgt. De werknemer van dit SIEV-lid moest namelijk naar de tandarts voor de halfjaarlijkse reguliere controle. De werknemer kon alleen onder werktijd naar deze controle en de werkgever vraagt zich af: moet de werknemer dit in zijn vrije tijd te doen, of moet ik daar als werkgever vrij voor geven?

Achtergrondinformatie
In de Nederlandse wet is geen recht opgenomen om naar de tandarts (of de dokter te gaan).  De wet kent wel het calamiteitenverlof, of het kortverzuimverlof. Deze verlofvormen zijn bedoeld voor situaties,  die onverwacht zijn en heel plotseling. Dus eigenlijk voor spoedgevallen. De halfjaarlijkse periodieke controle is niet een dergelijke spoedsituatie of noodgeval en valt daarmee niet onder de wettelijke verlof vormen.

Antwoord
De halfjaarlijkse controle bij de tandarts is niet opgenomen in schoonmaakcao, ook niet in de wet en valt ook niet onder de bijzondere verlofvormen. Het is dus voor dit geval van belang om het samen te regelen en in goed onderling overleg afspraken te maken.

Goed om te weten
Als werkgever mag je wel een personeelshandboek opstellen of een reglementenhandboek, waarin je onderwerpen zoals tandartsbezoek, bezoek aan de huisarts of specialist opneemt. Wat vaak voorkomt in dergelijke gidsen is dat een werknemer een aantal uren per jaar verlof krijgt voor dit soort situaties.

Heeft u cao-gerelateerde vragen?
Leden kunnen het SIEV Cao-loket bellen met al hun vragen over de schoonmaakcao. In deze rubriek van de nieuwsbrief geven we de helpdesk het woord om te vertellen over interessante, goed en/of veel gestelde vragen. De SIEV Cao-, Verzuim- en Schuldsanerings- en Opleidingenloketten zijn alleen bereikbaar en beschikbaar voor leden van SIEV. Via het ledenplatform (het SIEV-ledenplatform) vindt u hoe je de loketten bereikt.