Wederom sluiten we een turbulent jaar, met de coronapandemie als rode draad, af. Maar we hebben 2021 met al haar uitdagingen getrotseerd. Als mens én als ondernemer.

Dat is de kracht van de mkb’er: we zijn betrokken, nemen verantwoordelijkheid en handelen vanuit ons hart. We hopen van harte dat SieV u hierin heeft bij kunnen staan.

Het bestuur bedankt u voor uw vertrouwen, steun en bijdrage aan onze vereniging en de aanstaande schoonmaakcao. We gaan samen en vol vertrouwen op weg naar het nieuwe jaar.

We wensen u een gezond, gelukkig en succesvol 2022.

Maurice, Laetitia, Antoine en Frank
Bestuur SieV