1. Doel SIEV!
Wie zijn de grondleggers van SIEV en wat was hun ultieme doel?
In eerste instantie waren Edward Essenberg, Monique van Gulik, Sabine Aalbers en Pieta Hoogvliet de initiatiefnemers. We organiseerden een oprichtingsvergadering en daar is SIEV ontstaan. We besloten op dat moment dat Sabine Aalbers secretaris werd, Pieta Hoogvliet penningmeester en ik werd gevraagd om voorzitter te worden”, blikt Maurice terug. De vereniging stelde zich vier doelen: het bevorderen van samenwerking, het naleven van normen en garanties, het deelnemen aan cao-onderhandelingen, het vertegenwoordigen van de belangen van de kleine(re) bedrijven van zzp’ers tot mkb’ers.

 

2. SIEV Keurmerk
In januari 2013 werden de eerste drie SIEV Keurmerken uitgereikt. Waarom is dit keurmerk, naast alle bestaande certificeringen, in het leven geroepen? En hoeveel bedrijven zijn er nu SIEV gecertificeerd? Wat levert het ze op?
Antoine Verhoef (penningmeester) legt uit: “Het SIEV Keurmerk werd destijds ontwikkeld om aan te tonen, dat schoonmaken een vak is en dat er serieus word gewerkt aan kwaliteit, het nakomen van afspraken, het naleven van de cao en arboregelgeving. En dat wordt gecontroleerd. Op het moment dat SIEV met haar Keurmerk naar buiten trad, waren er enkel specialistische Keurmerken te behalen ,die bijna geen bekendheid genoten of niet specifiek voor de schoonmaakbranche waren ontwikkeld. SIEV Keurmerk heeft diverse onderdelen gecombineerd om tot een breed spectrum keurmerk te komen. Om niet het eigen vlees te keuren, werken we samen met Keurmerk Nederland, die de audits en certificering verzorgt.”

Op dit moment zijn er 105 bedrijven gecertificeerd. Een SIEV bedrijf kiest vrijwillig voor het behalen van het SIEV Keurmerk. De Keurmerkhouder bewijst dat zijn bedrijf voldoet aan gestelde eisen en regelgeving van het Keurmerk. Die eisen zijn openbaar. Door het Keurmerk te behalen kan een bedrijf inschrijven op aanbestedingen, als lidmaatschap en Keurmerk voorgeschreven worden.

3. SIEV en cao
Om haar leden te vertegenwoordigen, wil SIEV graag aan de cao-onderhandelingstafel zitten. Waarom zit zij er (nog) niet? Hoe betrekt SIEV haar leden bij de cao-onderhandelingen?
“Om aan de cao-onderhandelingen deel te mogen nemen, heb je de toestemming nodig van de huidige cao-partijen. Dat zijn OSB, FNV en CNV. Deze partijen hebben SIEV tot op heden niet aan de tafel uitgenodigd, omdat zij vermoeden dat we daarvoor (nog) niet bekwaam (genoeg) zijn voor de onderhandelingen en diverse commissies”, legt bestuurslid Frank Verberne uit. Hij vervolgt: “We hebben onze leden op diverse ALV’s gevraagd naar hun mening over de cao en hebben via enquêtes hun standpunten gepeild. Op basis daarvan heeft SIEV een Witboek opgesteld, die we hebben overhandigd aan de cao-onderhandelaars van de OSB. Dat dit een succesvol document is geweest waar onderhandelaars profijt van hadden, blijkt uit het feit dat diverse punten die wij als SIEV hebben benoemd in de huidige onderhandelingen besproken en geaccordeerd zijn.”

4. SIEV en speerpunten
Wie vormen nu het bestuur en welke speerpunten heeft zij voor zichzelf en de vereniging bepaald?
“Het SIEV bestuur wordt op dit moment gevormd door mijzelf als voorzitter, Cindy Broersen (secretaris), Antoine Verhoef (penningmeester) en bestuurslid Frank Verberne. Als bestuur hebben we professionalisering als speerpunt voor de korte termijn bepaald. Hiervoor hebben we de samenwerking gezocht met een bureau, die secretariële ondersteuning biedt en die nu diensten levert als Bestuursbureau. Professionalisering was noodzakelijk om zaken binnen SIEV te consolideren en het pad te effenen voor de toekomst”, legt Rugtrink uit.

Speerpunten van de vereniging blijft het bevorderen van de samenwerking tussen leden onderling, maar ook het stimuleren van kennisuitwisseling. Broersen: “Nu al is het mogelijk de hulp van SIEV leden in te roepen bij (Europese) aanbestedingen. Cao-onderhandelingen blijft altijd een issue, waarin SIEV zoveel mogelijk de belangen van de leden naar voren schuift. Er is een onderscheid wat goed is voor de top 10 en voor het mkb.”5.

5. Toekomst SIEV!
Waar staat SIEV! over vijf jaar? Waar staat de schoonmaakbranche over vijf jaar?
“Qua aantal leden staan we over vijf jaar mogelijk op gelijke voet met de OSB. We zijn niet op een monopolie positie in de schoonmaakbranche uit; we zullen waar mogelijk samenwerken met OSB”, aldus Rutgrink. Over de toekomst zegt de voorzitter: “De schoonmaakbranche gaat een onstuimige tijd tegemoet. Door de nieuwe koers van de overheid met de RSO, de vele overnames, robotisering en het gegeven dat voor veel kleine ondernemers vast personeel een moeilijke zaak aan het worden is, verwachten we dat veel mkb-bedrijven uiteindelijk ingrijpende maatregelen moeten treffen om hun voortbestaan te garanderen.”

Rutgrink tot slot: “We verwachten een speelveld met heel grote landelijke partijen en kleine lokale partijen. Bedrijven met een omzet vanaf € 1 tot 10 miljoen zullen grotendeels verdwijnen. Daarnaast betekent de wens van de vakbonden om de schoonmaker (m/v) op een breder facilitair speelveld in te zetten, dat het traditionele mkb-schoonmaakbedrijf bij niet tijdig opnieuw zijn bedrijf inricht, de strijd gaat verliezen. Er wordt al gefluisterd dat over tien a vijftien jaar een schoonmaakbedrijf een takenpakket moet kunnen bieden als hulp in de huishouding en thuiszorg, catering, beveiliging en tuinonderhoud. Ook kluswerkzaamheden behoren dan tot het takenpakket. Een bedrijf zal hierin mee moeten gaan of zich op een kleiner speelveld moeten specialiseren. Schoonmaakbedrijven worden dan facilitaire ondernemingen,  zoals nu eigenlijk de top 10 al geruime tijd tal van diensten aanbiedt binnen hun holdingstructuur. Daarom lijkt het samenwerken tussen SIEV-leden ons evident om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te kunnen gaan.”