Het kabinet heeft een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) gepresenteerd. Dit pakket is in overleg met MKB-Nederland en VNO-NCW tot stand gekomen en was op Prinsjesdag al aangekondigd vanwege de lastenverzwaringen die het bedrijfsleven tegelijk ook voor zijn kiezen krijgt.

Via deze link naar MKB-Nederland lees je de samenvatting: extra ondersteuning, afschrijving van nieuwe bedrijfsmiddelen, extra geld voor verduurzaming, innovatie en WBSO, de impact op hoger minimumloon en enkele lichtpunten voor het mkb.

Maatregelen voor mkb zeer welkom in huidige economische omstandigheden