De facilitaire sector (branches beveiliging, catering, projectverhuizing, schoonmaak, samen goed voor € 8,7 miljard omzet) kent meer dan 250.000 medewerkers, waarbij er alleen al in de schoonmaakbranche ruim 125.000 werkzaam zijn. Kortom, een arbeidsintensieve sector, die op dit moment gekenmerkt wordt door forse loonstijgingen. Daarbij is het de vraag of deze stijgingen doorbelast kunnen worden. Zo niet, dan dreigen faillissementen, met als gevolg ontslagen.

Dit scenario schetst Geert van de Laar, voorzitter van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag (Code VM). De Code VM doet binnen de facilitaire sector een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en intermediairs om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren.

Verder lezen? Klik op deze link naar de website van Clean Totaal: Code Verantwoord Marktgedrag vreest fors verlies facilitaire banen.