Leden kunnen de SIEV Cao-loket bellen met al hun vragen over de schoonmaakcao. In deze casus gaat het over het minimumloon en de mogelijke gevolgen voor de schoonmaakcao.

Casus
Vlak na Prinsjesdag vroeg een SIEV-lid wat de gevolgen zijn voor de schoonmaakbranche en cao in verband met de plannen van het kabinet om het wettelijk minimumloon te verhogen. Hij wende zich tot de Cao Helpdesk en hoewel dit strikt genomen geen vraag over de cao betreft, hebben wij de vraag toch beantwoord.

Achtergrondinformatie
Het klopt dat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon (WML) € 12,40 bruto per uur gaat bedragen bij een 36-urige werkweek. Het minimumloon gaat door dit besluit ruim 10% omhoog!

Op grond van artikel 11 van de schoonmaakcao bedraagt de normale arbeidsduur gemiddeld 38 uur per week. Dit heeft als gevolg dat het WML bij een 38-urige werkweek gaat neerkomen op € 11,74 bruto per uur.

Het basisuurloon per 1 april 2022 bij nul ervaringsjaren bedraagt € 11,83 per uur. Per 1 april 2023 bedraagt dit uurloon € 12,15. Hiermee is het loon op grond van de cao boven het WML.

Ook conform artikel 3 van het cao-deel voor administratieve, ondersteunende en leidinggevende functies is het minimum salarisniveau, zoals daar opgenomen, nog altijd boven het WML.

Antwoord
De verhoging van het WML heeft vooralsnog geen gevolgen voor de schoonmaakcao.

Goed om te weten
Voor het jaar 2022  en 2023 wordt het WML nog per maand vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat een werknemer die 36 uur per week werkt, uitkomt op een hoger minimumuurloon dan een werknemer die 40 uur per week werkt. Vanaf januari 2024 verandert dit. Er komt als gevolg van een wetswijziging, die recent door de Tweede Kamer akkoord is bevonden, een wettelijk minimumuurloon. Dit gaat gelden vanaf 1 januari 2024.

Heeft u cao-gerelateerde vragen?
De SIEV Cao-, Verzuim- en Schuldsanerings- en Opleidingenloketten zijn alleen bereikbaar en beschikbaar voor leden van SIEV. Via het ledenplatform (het SIEV forum) vindt u hoe je de loketten kunt bereikt.

Klik hier voor meer informatie over het SIEV Cao-loket.