Voordat het STAP-budget niet meer beschikbaar is, brengen we het alvast onder uw aandacht: vanaf vrijdag 1 september 2022 om 10.00 uur kunnen werken en werkzoekenden het STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar (inclusief btw) aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer informatie vindt u op deze webpagina van de Rijksoverheid.
Via deze link komt u terecht in het UWV STAP Voorportaal.

Hoeveel aanvragen voor het STAP-budget werden er gedaan?
Voorlopige cijfers van de tweede aanvraagperiode laten zien dat 44.000 mensen STAP-budget aangevraagd hebben voor ruim 5300 verschillende opleidingen verdeeld over 422 publieke en private opleiders. Net als in de eerste ronde heeft meer dan de helft van de aanvragers ten hoogste een mbo opleiding gevolgd.

NLQF brengt via deze factsheet de STAP-aanvragen in beeld qua leeftijd, branche, niveau en meer: inzicht kerncijfers STAP aanvragen.