Vorst, sneeuw of ijzel en temperaturen onder het vriespunt. Duidelijke weersomstandigheden waaronder geldt dat er niet meer veilig gewerkt kan worden, zeker niet door de glazenwassers en gevelreinigers. Het kabinet heeft op 1 januari 2020 een nieuwe en eenduidige, voor alle branche geldende regeling ingesteld, dus ook voor de schoonmaakbranche: Regeling onwerkbaar weer. Of zoals in de volksmond de regeling vorstverlet. Deze regeling is algemeen verbindend verklaard in de schoonmaak-cao. Daardoor kunnen alle werkgevers die werkzaam zijn in de glasbewassing en/of gevelreiniging hierop aanspraak maken. Wat betekent vorstverlet en wat zijn de hoofdlijnen van de Regeling onwerkbaar weer?

Wat betekent vorstverlet?
Verlet staat voor ‘geoorloofd verzuim’. Voor vorstverlet gelden 4 criteria en houdt verband met de (gevoels-)temperatuur. In geval van Koning Winter heeft die gevoelstemperatuut te maken met koude lucht met veel wind (windkou/waterkou); in hartje zomer met het gevoel van warmte (benauwende warmte of hitte) in warme lucht met zon, windstil weer en hoge luchtvochtigheid.

Hoe wordt gemeten?
Om 07.00 uur en om 10.00 uur meet het KNMI-weerstation de gevoelstemperatuur. Gelden de 4 criteria om 10:30 uur nog, dan is de werknemer gerechtigd het werk te verlaten. Het postcodegebied waarin het project zich bevindt, is bepalend.

Deze tabel van het KNMI illustreert de gevoelstemperatuur:

Welke criteria gelden voor geoorloofd verzuim of vorstverlet?
Er moet sprake zijn van directe blootstelling aan de buitenlucht.

 1. De gevoelstemperatuur is -6°C of lager.
 2. Rijwegen en looppaden zijn niet begaanbaar.
 3. Er is geen winter-/doorwerkkleding ter beschikking gesteld.
 4. Er ligt een sneeuwdek op het werkobject/de werkplek dat niet met eenvoudige middelen is te verwijderen.

Wat zijn de hoofdlijnen van deze Regeling onwerkbaar weer?

 1. Het tijdvak waarvoor de regeling geldt loopt van 1 november jaar tot en met 31 maart en dan moet er sprake zijn van vorst, sneeuw of ijzel in die mate dat werken niet mogelijk is.
 2. De eerste dagen dat werknemers door onwerkbaar weer niet kunnen werken, zijn wachtdagen. Dat zijn er 2 per winterseizoen. Daarna kan de werkgever een beroep doen op een (tijdelijke) WW-uitkering.
 3. Is er sprake van onwerkbaar weer wegens langdurige regen of storm (windkracht 6 of hoger), dan geldt een wachttijd van 19 dagen per kalenderjaar. Gedurende deze dagen betaalt de werkgever het loon zelf. Daarna kan hij een beroep doen op een (tijdelijke) WW-uitkering.
 4. Dagelijks melding doen bij UWV: de werkgever moet iedere dag vóór 10.00 uur bij UWV melden dat er door buitengewone natuurlijke omstandigheden niet kan worden gewerkt. Ofwel iedere dag waarop sprake is van dergelijke omstandigheden moet opnieuw worden gemeld met een door UWV beschikbaar gesteld formulier.
 5. De melding kan gedaan worden via het UWV-portaal.
 6. De uitkering kan worden aangevraagd met dit UWV-formulier.
 7. Om gebruik te maken van deze uitkering en de melding te maken, moet de werkgever inloggen va eHerkenning. Hierover is meer informatie te vinden op deze webpagina over eHerkenning van UWV.
 8. De werknemers mogen tijdens het onwerkbaar weer niet aan het werk zijn. Ook niet ergens anders. Zij mogen niet op de werkplek aanwezig zijn.
 9. B. Van de werkgever wordt wel verwacht, dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt wordt. Denk aan collectieve voorzieningen, zoals adequate overkapping en beschikbaar stellen van winter-/doorwerkkleding of aan vervangende werkzaamheden.
 10. Feestdagen en andere bijzondere verlofdagen tellen niet mee.

Let op: als de werkgever vergeet te melden, vervalt de aanspraak op de WW, maar moet hij wel het loon van de werknemers doorbetalen.

Regel dit op tijd!
Het is belangrijk dat de werkgever deze uitkering op tijd aanvraagt. Doe dit binnen 26 weken na de eerste dag, waarop de medewerkers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken. Als de werkgever de uitkering later aanvraagt, neemt het UWV die niet meer in behandeling en dan krijgt de werkgever ook niet de WW-uitkering uitbetaald.

Wat betekent de vorstverletregeling financieel?
De werkgever betaalt de medewerkers gewoon door en wel de eerste 27 dagen het volledige loon en daarna 90%.

Na de 2 wachtdagen kan hij vervolgens een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. De hoogte van de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer bedraagt de eerste twee maanden 75% van het dagloon. Als de werknemer de uitkering twee maanden onafgebroken heeft ontvangen, daalt het bedrag naar 70% van het dagloon. De werkgever is verplicht het bedrag aan te vullen tot 100%.