Op vrijdag 16 maart 2018 organiseerde SIEV de eerste Algemene Ledenvergadering van 2018. Ongeveer 40 SIEV-leden hebben de bijeenkomst, die in Utrecht werd gehouden, bijgewoond. In het kort een paar highlights van hetgeen besproken is.

Financiën
De uitgaven die SIEV doet, zijn weloverwogen. De financiële middelen zijn niet ruim te noemen, maar door het groeiende aantal leden en de nieuwe contributiestructuur die per dit jaar wordt gehanteerd, is er wel geld aanwezig om e.e.a. voor de leden te kunnen realiseren en de professionaliseringsslag te kunnen doorzetten.

Bestuursbureau
SIEV is in 2017 flink gegroeid en ook in het eerste kwartaal van 2018 is er weer een aantal leden bijgekomen. Ondanks de wil om te blijven groeien, heeft SIEV een nieuwe screening bepaald voor nieuw toetredende leden. Bij de screening worden nu ook bedrijfsgegevens van het potentiële lid meegenomen, maar de vertrouwelijkheid hiervan wordt door het Bestuursbureau gewaarborgd en niet gedeeld met het bestuur of derden. Op deze manier kan gecheckt worden of het potentiële lid goed werkgeverschap vertoont en werkt conform de cao. Na de screening brengt het Bestuursbureau een advies uit aan het bestuur en het bestuur beslist uiteindelijk over de toetreding.

Daarnaast verzocht het Bestuursbureau (nogmaals) aan de bestaande leden om actuele bedrijfsgegevens door te geven, indien dit nog niet gebeurd is, om zo goed in kaart te hebben wie SIEV is en waar SIEV voor staat. Oftewel: voor statistische doeleinden. Binnenkort zal, op verzoek van diverse leden, nogmaals een inventarisatieronde plaatsvinden.

Verslag commissies
Door de verschillende commissies binnen SIEV werden oproepen gedaan aan leden om te participeren in diverse werkgroepen, zoals werkgroep acquisitie, werkgroep inkoop. Hierbij wil SIEV ook graag gebruik maken van ideeën die leven onder de kleinere leden.

SIEV-Keurmerk
Martin Bogers van Keurmerk Nederland gaf een korte update over het SIEV-keurmerk en introduceerde het MVO-keurmerk. Na zijn presentatie werd hij hartelijk bedankt door de voorzitter van SIEV, Maurice Rutgrink, voor zijn bijdrage de afgelopen jaren aan de enorme ledengroei.

Martin, als groot fan van de bekende fastfoodketen in Nederland, ontving uit handen van de voorzitter een cadeaubon, te besteden bij deze fastfoodketen.

CAO
Intern wordt gewerkt aan een nieuw witboek voor de cao die per 1 januari 2019 in zal gaan. Maurice Rutgrink doet nogmaals een oproep aan de leden om hun wensen door te geven aan SIEV, zodat deze mee kunnen worden genomen. Het e-mailadres dat hiervoor gebruikt kan worden is: cao@SIEV.info.
Daarnaast is SIEV in onderhandeling met OSB om toe te treden tot de mandaattafel, wat de basis is voor de cao-onderhandelingen.
Binnenkort zal SIEV ook een gesprek aangaan met de vakbonden.

Circulair ondernemen
Na de lunch nam secretaris Cindy Broersen het woord en vertelde over haar geloof in een circulaire economie. Haar visie is dat SIEV trendsetter moet zijn en geen trendvolger. Om e.e.a. ook aan de leden te verduidelijken, is spreker Yvette Watson van PHI Factory uitgenodigd. Zij heeft in een presentatie aan de SIEV-leden uitgelegd wat de kansen hierin zijn voor de schoonmaakbranche. Tenslotte hebben politiek en het bedrijfsleven naar elkaar uitgesproken dat er in 2050 volledig circulair gewerkt moet worden. Om daarop in te haken, dient men nu al maatregelen te nemen. Na de presentatie van Yvette Watson, nam Cindy Broersen nogmaals het woord en werd aan de SIEV-leden gevraagd om te stemmen over het wel of niet voeren van een circulair beleid binnen SIEV. Een ruime meerderheid stemde voor. Hiermee zal SIEV trendsetter worden en geen trendvolger op dit punt.

Spreker Yvette Watson van PHI Factory vraagt SIEV-leden naar hun kennismaking met circulair ondernemen.

Spreker Yvette Watson van PHI Factory licht de biologische en technische cyclus van de circulaire economie toe.

Volgende algemene ledenvergadering
De tweede algemene ledenvergadering van 2018 vindt plaats op 11 oktober 2018. Locatie, tijdstippen en programma volgen t.z.t. Zie voor meer informatie de evenementenkalender elders op deze website.