Op 1 februari 2021 lanceert de RAS een chatservice voor schoonmakers met vragen over discriminatie, ongewenst gedrag of lichamelijke belasting. De nieuwe service maakt deel uit van Elke dag weer, een campagne voor veilig en gezond werken in de schoonmaakbranche. De chatservice, die ondersteund wordt door een team van gecertificeerde vertrouwenspersonen en ergonomen, moet vooral drempelverlagend werken. Schoonmakers ervaren vaak een hoge drempel om problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld bij nare ervaringen op de werkvloer. De chatservice is een aanvulling op de bestaande mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de branchevertrouwenspersoon.

Elke dag weer is een campagne op initiatief van de RAS, de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. De campagne vraagt aandacht voor veilig en gezond werken in de schoonmaak- en glazenwassersbranche, gericht op lichamelijke belasting en ongewenst gedrag. De campagne, die in december 2020 van start ging en tot eind 2021 loopt, biedt onder meer trainingen, e-learning en een praktische werkwijzer bij lichamelijke klachten (via elkedagweer.nl).

Chat over ongewenst gedrag
Elke dag weer richt zich niet alleen op lichamelijke klachten, maar ook op sociale veiligheid op de werkvloer. Zeker de schoonmaakbranche, waar vaak buiten kantoortijden en in kleine multiculturele teams gewerkt wordt, is extra gevoelig voor problemen op dit gebied. De lichamelijke en/of mentale gevolgen van dergelijke problemen kunnen groot zijn. Denk aan minder inzet, ziekteverzuim of zelfs een burn-out. Deze campagne moet er (mede) voor zorgen dat ongewenst gedrag bespreekbaar wordt. Een-op-een-gesprekken met leidinggevenden zijn daarbij belangrijk, maar lastig te organiseren – zeker in deze tijd van corona. De chatservice, waar schoonmakers ook anoniem een probleem kunnen aankaarten, moet het niet alleen makkelijker, maar ook laagdrempeliger maken om in gesprek te gaan. De chatservice is een aanvulling op de bestaande mogelijkheid om telefonisch contact op te nemen met de branchevertrouwenspersoon. De chatservice is te vinden op https://elkedagweer.nl/overige-pagina-s/chat-vertrouwenspersoon en is maandag tot en met donderdag tussen 17:00 en 19:00 uur live te bereiken. Ook buiten de ‘live-tijden’ kan een vraag via de chat worden gesteld. Schoonmakers moeten dan wel een e-mailadres achterlaten voor antwoord.

Chat over lichamelijke belasting
Naast de chatservice over ongewenst gedrag, is ook een chatservice geopend voor leidingevenden met vragen over lichamelijke belasting. Op maandagochtend en donderdagmiddag kunnen zij voortaan met hun vragen terecht bij een team van ergonomen. Deze chatfunctie is te bereiken via deze link.

Meer info?
Meer informatie over de campagne Elke dag weer is te vinden op elkedagweer.nl. Via meedoen.elkedagweer.nl kunnen bedrijven hun steun voor de campagne uitspreken. De gezamenlijke campagneverklaring is inmiddels ondertekend door ruim dertig bedrijven.