Zieke/arbeidsongeschikte werknemers, iedere schoonmaakondernemer krijgt er helaas wel eens mee te maken. Zeker nu het coronavirus ons in zijn greep houdt. De financiële- en juridische risico’s van zieke werknemers kunnen heel snel en ongemerkt op lopen. Het gaat om duizenden, soms wel 10- tot 100-duizenden euro’s. Denk aan kosten voor loondoorbetaling, verzekeringspremies, interventiekosten van arbodiensten en re-integratiebureaus, juristen, UWV loonsancties, onnodig hoge sociale verzekeringspremies (Ziektewet, WGA) en aansprakelijkstellingen door werknemers.

Inhoud Masterclass
Tijdens deze masterclass gaat The Legal Company in op dossieropbouw van zieke/arbeidsongeschikte werknemers en het zetten van de juiste preventieve juridische stappen om bedrijfsrisico’s te reduceren.

Ondernemingsjuristen mr. Hella Vercammen en mr. Alain Hardy (experts in het arbeidsrecht) leggen uit hoe u een juridisch goed dossier kunt opbouwen en welke juiste preventieve stappen u kunt zetten, welke cruciaal zijn om de hiervoor genoemde bedrijfsrisico’s aanzienlijk te reduceren. Verder krijgt u een handboek toegestuurd als naslagwerk om alles terug te kunnen lezen.

Onderwerpen die onder meer mogelijk worden besproken:

 • Wat zijn de correcte antwoorden op de veel gestelde vragen rondom werknemers en corona, o.a.:
  loondoorbetaling en corona,
  thuiswerken en ziekte.
 • Wettelijke regels en verplichtingen voor de werkgever bij een zieke werknemer
 • Rechten en plichten re-integratie zieke werknemers
 • Regels dossieropbouw zieke werknemers
 • Sancties ten aanzien van zieke werknemers
 • Het voorkomen van de UWV loonsanctie (loondoorbetaling 3e ziektejaar)
 • Afweren van aansprakelijkheidsclaims zieke werknemers
 • Ontslagrecht rondom een zieke werknemer

Praktische informatie
Deze masterclass is opgesplitst in 2 delen van 2 uur.

 • Datum en tijdstip deel 1: donderdag 24 maart 2022 – 13:00 – 15:00 uur
 • Datum en tijdstip deel 2: donderdag 31 maart 2022 – 13:00 – 15:00 uur
 • Via: ZOOM Meetings
 • Kosten €375,- exclusief btw per deelnemer, inclusief de handleiding Dossieropbouw en zieke werknemers ter waarde van € 95,- exclusief btw.

Aanmelden: klik hier