Meer dan 90% van de leden vindt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wel belangrijk. Nog geen 10% vindt een AVB niet belangrijk, omdat deze SIEV-leden nog nooit met een bedrijfsgerelateerde schade te maken hebben gehad. In december heeft de SIEV een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarom polsten we onder de leden naar jullie interesse. De helft (50%) heeft interesse in de AVB; 36% heeft al een dergelijke verzekering afgesloten en 14% wil zich eerst oriënteren op basis van informatie.

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Helaas gaat er soms ook wel eens iets verkeerd. Daardoor kan een opdrachtgever, medewerker of derden schade oplopen, waarvoor jij als schoonmaakbedrijf aansprakelijk bent. Een passende bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering voor je schoonmaakbedrijf die dekking geeft voor zaak- en letselschade van derden is dan erg belangrijk, want deze verzekering beschermt jouw bedrijfscontinuïteit in geval van een dergelijke schade.

Sinds 16 december 2022 is het voor SIEV-leden mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe Collectieve Bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering, die exclusief voor SIEV-leden kan worden afgesloten.

Wat is een AVB?
De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade aan personen en/of zaken, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

SIEV AVB biedt 8 voordelen:

 1. een zeer scherpe premie;
 2. een zeer grote opsomming van diverse activiteiten die standaard zijn verzekerd (ongeacht of dit vaak of incidenteel wordt gedaan);
 3. ruime verzekerde som voor Opzicht (nodig voor schade aan zaken van derden die door jou worden gereinigd/bewerkt);
 4. een dekking voor het verlies van sleutels opdrachtgever, waardoor sleutels/sloten vervangen moeten worden;
 5. een secundaire WA dekking voor onder meer gehuurde hoogwerkers;
 6. een Wegas-dekking, zodat jouw medewerkers tijdens werktijd ook in het verkeer goed verzekerd zijn voor ongevallen (als werkgever moet je hiervoor een adequate verzekering voor afsluiten. Heb je hiervoor nu een losse verzekering afgesloten, dan zou deze beëindigd kunnen worden,  wat uiteraard premie bespaard);
 7. sluit aan op de SIEV-leveringsvoorwaarden;
 8. een adviseur die de branche en verzekeringsmarkt kent, waardoor je verzekerd bent van een goed advies en verzekering.

Ben je op zoek?
Ben je (nog) op zoek naar een voorstel voor een nieuwe AVB? Stuur een e-mail naar verzekeringen@siev.info onder vermelding van:

 1. naam schoonmaakbedrijf
 2. contactpersoon, telefoonnummer en mailadres
 3. wel/geen lid van SIEV
 4. verwachte omzet 2023
 5. verwachte loonsom 2023

Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen om de mogelijkheden voor deze nieuwe Collectieve SIEV Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te bespreken. Indien gewenst, kun je ook een passend alternatief voorstel ontvangen voor de overige verzekeringen, waaronder de verzuimverzekering, wagenpark, werkmaterieel en/of inventaris/goederenverzekering.

Inkoopvoordeel
Een van de doelen van onze branchevereniging voor mkb’ers is leden inkoopvoordelen bieden. Deze zijn gestoeld op een samenwerking met partijen, die  het maximale voordeel voor onze leden realiseren. Deze bedrijven heeft SIEV geselecteerd op betrouwbaarheid, leveringspakket, leveringsvoorwaarden, meerwaarde en dekkingsgraad in Nederland.