Uit onze flitsenquête onder SIEV-leden blijkt dat iets meer dan de helft de noodzaak ervaart dat medewerkers netto meer te besteden moeten hebben. Het verhogen van het salarissen brengt de nodige risico’s met zich mee, waardoor de schoonmaakondernemers met een dilemma zitten. Daardoor wil een groot deel vasthouden aan de bestaande cao. Om de impasse te doorbreken, pleiten onze ondernemers ervoor vooral te kijken naar meer netto voordelen, zoals belastingverlagingen of tijdelijke (energie)toeslagen voor werknemers. Dan heeft de werknemer meer te besteden en voorkomen we het risico dat de opdrachtgevers gaan bezuinigen op de schoonmaak.

Voorzitter Raymond Kouwenberg reageert: “Onze mkb-ondernemers worstelen met deze spagaat: ze hebben het beste voor met hun werknemers en erkennen de financiële situatie, maar een gezonde bedrijfsvoering en het behoud van klanten vormen de continuïteit en het baanbehoud. De consequenties van een structurele loonsverhoging zijn op langere termijn nog niet te overzien. Deze verhoging werkt ook door in het vakantiegeld, de vakantiedagen en eindejaarsuitkering, daarvan stroomt een groot deel naar de belastingen. De schoonmaakondernemers geven ook aan dat hun kosten niet verder kunnen stijgen vanwege de scherpe en beperkte marges. Een reëel risico is dat bij verdere (extra) stijgingen van de schoonmaakkosten slechts een deel van de opdrachtgevers dit willen betalen. Zij staan immers ook voor extra kosten, waardoor mogelijk bezuinigen op frequenties, inbesteden of verplaatsen naar de informele sector. De ondernemers verwachten dat de druk op de vierkante meter zal toenemen. Dit gaat weer ten koste van de kwaliteit, beleving, waardering en de druk op de schoonmaker nemen toe. Daarnaast vrezen onze ondernemers dat met het verhogen van het salaris de werknemer niet meer in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen en daardoor minder gaat werken.”

Moeilijk voorspelbaar
Op geopolitiek niveau ziet de voorzitter genoeg onzekerheden: “Tal van tegenstrijdigheden maken het onzeker om voorspellingen te doen. Recessie ligt op de loer. De wereld wordt steeds grilliger, complexe gebeurtenissen volgen elkaar snel op, waardoor snelle veranderingen plaatsvinden. Daarentegen is er nu nog steeds arbeidskrapte, toename van vergrijzing en beperkte toename van meer uren per week willen werken. Werken loont nog steeds niet. Om snel in te kunnen spelen op veranderingen, is het belangrijk dat bedrijven wendbaar en flexibel kunnen en moeten zijn.”

Suggesties van SIEV-leden
Andere suggesties die leden aandragen:

  • de mogelijkheid om vakantiedagen en vakantie-uren uit te betalen, met een gunstig belastingregime;
  • het schrappen van de vrije dag op 1 mei of de verjaardag en omzetten naar een hoger salaris;
  • het verlagen van de eindejaarsuitkering van 4,75% naar 2,5% voor een hoger salaris;
  • mogelijkheden om meer uren te kunnen maken;
  • bij meer (stapel)banen geen verhoging van belasting;
  • bonus bij fulltime inzet;
  • netto meer overhouden;
  • verhoging van de cao-lonen per 1 januari 2023 naar voren te halen in plaats van per 1 april 2023.

Meer waardering en respect
Om als branche aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt, is een salarisverhoging wenselijk. Raymond: “Meer waardering en respect voor het vak; de vakman of vakvrouw mag betaald worden. Goed dat dit vak meer zichtbaar wordt en dat opdrachtgevers steeds meer de noodzaak zien hoe belangrijk een hygiënische (werk)omgeving is, zeker door de coronapandemie is dit bewustzijn ontstaan. Laten we dat vasthouden. Belangrijk is en blijft, dat opdrachtgevers meer voor schoonmaakwerk over hebben en werken lonend is.”