Op 21 maart 2017 bestond SIEV 5 jaar. Op de foto hiernaast ziet u de drie oprichters bijeen tijdens het tekenen van de oprichtingsakte. Pieta Hoogvliet was als een van de initiatiefnemers nauw betrokken bij het tot stand komen en de oprichting van SIEV. Als penningmeester heeft zij zich de 1e drie jaar volledig ingezet voor alles wat met SIEV te maken had. Als enige van de groep mensen die het initiatief nam tot SIEV is zij nog steeds lid, ondanks een moeilijke tijd in het eerste bestaansjaar van SIEV.

Vandaar dat het bestuur meende haar te eren door haar uit te roepen als erelid van de vereniging. Dat gebeurde op de ALV van 12 april 2017. Uit handen van de voorzitter ontving Pieta een glazen plaat waarin het logo van SIEV en het woord erelid onuitwisbaar in was gebrand met laserstralen.

Uiteraard mocht Pieta als erelid de verjaardagstaart aansnijden wat met vaste hand koelbloedig werd uitgevoerd onder applaus van de aanwezigen.