Branchevereniging OSB heeft een landelijk coördinatiepunt in het leven geroepen om schoonmaakbedrijven bij te staan bij alle consequenties van het coronavirus. Het biedt ondernemers, medewerkers en overheid informatie, advies en oplossingen en verbindt de verschillende partijen om snel te kunnen schakelen als de omstandigheden daarom vragen. Dagelijks inventariseert het coördinatiepunt de vragen en zorgen die leven onder de verschillende disciplines binnen de branche en neemt waar nodig actie. Experts van OSB onderhouden voor de beantwoording van vragen en het adresseren van zorgen nauw contact met RIVM, VNO NCW, MKB Nederland en AWVN.

SieV is door OSB benaderd met info hoe deze crisis aan te pakken. Namens SieV heeft Maurice Rutgrink deze samenwerking met beide handen aangegrepen. Dagelijks contact met elkaar heeft ertoe geleid, dat beide brancheverenigingen schouder aan schouder deze bedreiging het hoofd bieden. Op dit moment willen beide brancheverenigingen het beste voor de branche. Jeroen Veldboer, directeur a.i. OSB en Maurice Rutgrink Voorzitter SieV hebben dagelijks contact over en weer. Zo bieden partijen het hoofd aan deze pandemie.

Oproep
SieV verzoekt haar leden om voor vragen naast het SieV Bestuursbureau (tel: 085 – 2 10 11 20) ook te bellen met het Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche. Het Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche heeft ook een helpdesk opgezet. Via telefoonnummer 0800 – 22 6 54 56 kan tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur kunnen vragen ook per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 – 82 72 21 06.

OSB en SieV plaatsen op beide websites, LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook het nieuws en advies over het coronavirus, dat relevant is voor de schoonmaakbranche.