De overheid biedt werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aan: per jaar kan maximaal € 1.000 worden aangevraagd voor scholing en ontwikkeling. De subsidie heet STAP wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het UWV betaalt het STAP-budget.

Een mooie kans voor uw nieuwe en huidige medewerkers. RTL Nieuws motiveert in een artikel over onder andere STAP: “Voor werkzoekenden kan het handig zijn, want zij kunnen zo makkelijker een baan vinden in een branche waar wel werk te vinden is. Dit sluit aan bij de visie van de commissie Borstlap dat Nederlanders zich hun leven lang moeten blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan.”

Meer informatie, waaronder de voorwaarden, vindt u op de website STAP-budget.