“Veel mkb’ers hebben te maken met hoge energiekosten. Door de bedrijfsvoering te verduurzamen, kun je kosten verlagen. Daarvoor komt het kabinet met de BMKB-Groen regeling, waarmee de overheid tegen gunstige voorwaarden garant gaat staan voor investeringen. Daarnaast nemen we ook een deel van de sterk gestegen energiekosten over via het prijsplafond voor kleinverbruikers en de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor het energie-intensieve mkb. Met de BMKB-Groen aanvullende regeling worden de kosten van verduurzaming gefinancierd”, legt minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat uit.

Via deze link naar Service Management lees je wat de BMKB-Groen inhoudt en wat de overheidshulp in verduurzaming voor jou kan betekenen.

Kabinet gaat mkb’ers financieel helpen te verduurzamen | Service Management