Als een werknemer bij contractwisseling vakantie-uren, vakantietoeslag of spaaruren wil meenemen naar de nieuwe werkgever, is dat mogelijk. In bijlage IV lid 3 van de schoonmaakcao staat een formule opgenomen om de waarde hiervan te bepalen. Deze waarde wordt verhoogd met een percentage sociale lasten. In 2023 is dit 28,2%. De nieuwe werkgever kan hiervoor een factuur sturen naar de werkgever die het contract verloren heeft.

Op de RAS-webpagina vind je deze bijlage IV: Overdrachtsprotocol vakantieuren, vakantietoeslag en spaaruren bij contractswisseling – RAS