Namens de RAS voert Bureau Bartels een onderzoek uit naar kort verzuim in de branche. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: er wordt eerst met een aantal sociale partners gesproken, daarna vindt bij werkgevers en werknemers een digitale enquête plaats. Tot slot wil Bureau Bartels bij 50 werkgevers een telefonisch interview houden over kort verzuim. Voor die laatste activiteit zoeken we nog werkgevers die mee willen doen. Doe jij mee? Wat kunt je verwachten van het telefonisch interview? En hoe meld je je aan?  

In de laatste schoonmaakcao is afgesproken onderzoek te doen naar kort verzuim en de daarbij behorende problematieken. Doel is om cao-partijen over kort verzuim te adviseren. Het onderzoek richt zich op de eerste 7 kalenderdagen van verzuim. Er wordt onderzoek gedaan naar deze 5 punten:

  1. de oorzaken van ziekteverzuim in het werk en de combinatie werk-privé;
  2. interacties tussen werkgever en werknemer bij en na de ziekmelding;
  3. rol van de opdrachtgever op de locatie waar de werknemer werkt;
  4. met wie de werknemer na ziekmelding welke contacten heeft,
  5. waarom medewerkers met meer werkgevers zich ziekmelden en hoe met hen wordt omgegaan.

Bureau Bartels wil in het eerste kwartaal van 2023 50 werkgevers telefonisch interviewen over kort verzuim. Daarom deze oproep van de RAS:

Wij kunnen dit onderzoek niet alleen doen. Jullie hulp is daarbij hard nodig. Wil je meedoen? Geef dan jouw mailadres en telefoonnummer door, dan kan Bureau Bartels je benaderen. Je kunt je gegevens doorgeven aan Lilian Willekers van de RAS via l.willekers@ras.nl