De Inspectie SZW heeft diverse hulpmiddelen voor ondernemers om te controleren of zij volgens de regels werken. Via de regelhulpen op de website Zelfinspectie kunnen ondernemers eenvoudig zelf nagaan of zij in hun bedrijf op een eerlijke, gezonde en veilige manier werken. Voor ondernemers in de schoonmaaksector zijn met name de zelfinspectie ‘eerlijk werken’ en ‘arbo op orde’ interessant. In deze tools staan onderwerpen als arbeidsomstandigheden, werk- en rusttijden en beloning centraal.

Ook voor opdrachtgevers van schoonmaakbedrijven is een regelhulp beschikbaar. Samen met de SIEV, OSB en de RAS hebben de Inspectie SZW en de Belastingdienst een checklist ontwikkeld voor bedrijven die een schoonmaakbedrijf inhuren. Deze checklist is te vinden op de website Checklist Schoonmaak. De checklist helpt opdrachtgevers te beoordelen of zij het schoonmaakwerk in hun organisatie op orde hebben. Aan de hand van tien punten beoordelen opdrachtgevers het schoonmaakbedrijf waar zij mee werken en wordt duidelijk welke punten zij zelf nog op orde moeten brengen.

Een van de punten in de checklist is of het schoonmaakbedrijf beschikt over een branchekeurmerk. Hier wordt ook verwezen naar SIEV. Wanneer aan alle tien de punten uit de checklist wordt voldaan dan is de kans een stuk groter dat het schoonmaakwerk op een eerlijke manier gebeurt. Het is echter geen garantie. Zowel de opdrachtgever als het schoonmaakbedrijf moeten volgens de Inspectie SZW regelmatig alle punten controleren en alert blijven op signalen van misstanden.