De commissie achter de Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft de zelfverklaring die organisaties, die de code ondertekenen, afleggen vervangen door een scan. De code verantwoordelijk marktgedrag maakt deel uit van het SIEV-Keurmerk. Elk jaar moeten schoonmaakorganisatie daarvoor een (nieuwe) zelfverklaring opstellen. “Met deze verklaring legt u verantwoording af over de toepassing van de code”, geeft Code Verantwoordelijk Marktgedrag aan. “Voor veel bedrijven was het lastig om deze te maken. De codecommissie heeft daarom gezocht naar een eenvoudigere manier en heeft die gevonden in de codescan.”

De codescan is te vinden op de website www.codeschoonmaak.nl. “Scan uw organisatie op toepassing van de code. U bent misschien al verder dan u denkt”, roept CvM op. In de eerste week van juli heeft de codecommissie alle ondertekenaars een e-mail gestuurd met meer informatie. In die mail staat een link waarmee een unieke inlogcode voor de persoonlijke pagina kan worden opgevraagd.

Scan code schoonmaak per soort ondertekenaar
Per soort ondertekenaar is een scan ontwikkeld. Er is dus een scan voor opdrachtgevers, een scan voor opdrachtnemers en een voor adviesbureaus. Als u inlogt bij het onderdeel codescan op de website, wordt automatisch de juiste versie klaargezet.

Wie vragen heeft over de scan of over inloggen, kan een e-mail sturen naar marktgedragschoonmaak@ras.nl of bellen naar de RAS (073) 620 04 60.