Op 6 april 2022 is de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat alle bedrijven die onder de werkingssfeer van deze cao vallen, zich aan de afspraken in de cao moeten houden. Voor alle werknemers gelden dezelfde (minimale) bepalingen uit de cao. De cao is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Tijdens de periode van ter visie legging zijn er geen bezwaren ingediend.

De melding van de avv is op 6 april om 09.00 uur gepubliceerd in de Staatscourant: officiƫle bekendmaking schoonmaakcao

De belangrijkste punten van de nieuwe schoonmaakcao op een rij: highlights nieuwe schoonmaakcao.

Het schoonmaakcao-boekje online downloaden: digitaal cao-boekje.

Meer weten over de nieuwe cao? Op dinsdagmiddag 12 april organiseert SIEV een informatiebijeenkomst over de nieuwe cao en de Arbeidsinspectie bij Crohill in Lelystad. Er zijn nog drie plaatsen: info en aanmelding.