Veel werknemers in onze branche spreken of lezen geen Nederlands. Om de kennis van arbeidsvoorwaarden voor die groep bereikbaarder te maken, heeft RAS de Cao Schoonmaak en Glasbewassing nu ook beschikbaar in het Engels.

Deze vertaling helpt werkgevers en werknemers duidelijk te maken wat hun rechten en plichten zijn. Klik op het linkje voor de Engelse versie Collective Labour Agreement in the Cleaning and Window Cleaning Industry: CLA_2022-2024-web.pdf (ras.nl)