SIEV-keurmerk

Het nieuwe SIEV-Keurmerk, dit is ‘m!  

Opdracht

In maart 2022 kreeg de SIEV-Keurmerkcommissie, o.l.v. Maurice Rutgrink, de opdracht om het SIEV-Keurmerk door te lichten op de waarde en actualiteit. Samen met bestuurslid Frank Verberne hebben we er een half jaar aan besteed om te onderzoeken wat er wel in orde was en waar behoefte was aan verandering. De commissie toetste de wettelijke kaders en beschreef de visie van het SIEV-Keurmerk.

Uitdaging

De Keurmerkcommissie zag in dat het schrijven van een geheel nieuw keurmerk een lastige zaak was en zocht dus waar kennis te halen was. Zo spraken de commissieleden onder meer met Qualis Insight. We hebben het Keurmerk Verantwoord Schoon van Qualis grondig bekeken en waren gecharmeerd vanwege de werkplekinsectie, die een belangrijke plaats krijgt in het nieuwe SIEV-Keurmerk. Nadat we ons voorstel bij het bestuur neerlegde, is besloten het SIEV-Keurmerk en Keurmerk Verantwoord Schoon te fuseren en het beste van twee werelden samen te laten komen.

Focus op praktijk

Bij andere keurmerken ligt de focus vooral op de theorie van de uitvoering. SIEV stelt dat (potentiële) leden grote behoefte hebben aan een praktijkkeurmerk, doordat het aantal aanvragen groot is. Het nieuwe SIEV-Keurmerk kan bedrijven, organisaties en instellingen helpen door aan te tonen, dat er in hun pand(en) op verantwoorde wijze wordt schoongemaakt. Daarmee laten schoonmaakbedrijven zien dat ze een verantwoorde woon-/werkomgeving creëren voor hun medewerkers, bewoners en/of gasten.

3 verschillen in schoonmaakkeurmerken

Wat onderscheidt het SIEV-Keurmerk van andere keurmerken?

 • Aantoonbaarheid
  dat er op verantwoorde wijze wordt schoongemaakt en dus een hygiënisch verantwoorde omgeving wordt achtergelaten door het schoonmaakbedrijf. Ook weet u nu zeker dat er op maatschappelijk verantwoorde wijze schoongemaakt wordt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat geeft zekerheid over veiligheid, arbo, milieu.
 • Onafhankelijkheid
  De werkzaamheden worden daadwerkelijk getoetst door een onafhankelijke organisatie op de eerder genoemde onderdelen. Aantoonbaar is dat gebeurd wat afgesproken is, dat het schoonmaakonderhoud op (maatschappelijk) verantwoorde wijze gebeurt en dat het onderhoud op schoonmaak-technisch juiste wijze wordt uitgevoerd.
 • Toezicht
  Ook medewerk(st)ers weten dat er toezicht wordt gehouden op maatschappelijk verantwoord ondernemen (gezondheid, arbo, veiligheid en milieu). Het SIEV-Keurmerk is het bewijs dat een externe onafhankelijke organisatie heeft gecontroleerd en aangetoond dat erop verantwoorde en technisch juiste wijze is schoongemaakt. Een hele geruststelling!
  Verantwoord betekent:

   

  • op technisch juiste wijze gereinigd;
  • op maatschappelijk verantwoorde wijze gereinigd;
  • op arbotechnisch verantwoorde wijze gereinigd;
  • op milieuverantwoorde wijze gereinigd;
  • conform de afspraken gereinigd (werkprogramma/offerte/opleverstaat).

  4 SIEV-Keurmerk pijlers

  Het SIEV-Keurmerk is gebaseerd op 4 pijlers:

  • Resultaat
   Na uitvoering van de werkzaamheden wordt er getoetst op de kwaliteit van uitvoering van de werkzaamheden, conform de afspraken in het werkprogramma of opleverstaat. Juiste frequentie en methode.
  • Processen
   Voor en tijdens de uitvoering wordt getoetst of het resultaat op een verantwoorde manier bereikt is. Wordt er technisch, hygiënisch, maatschappelijk, arbotechnisch verantwoord en niet onnodig milieuonvriendelijk gewerkt.
  • De mens achter de schoonmaak
   Met een vragenlijst wordt door de opdrachtgever antwoord gegeven op kernvragen, zoals hoe wordt intern veiligheid, vakbekwaamheid, inwerken, opleidingen, kwaliteit, communicatie en gezondheid geborgd?
  • Administratie
   Ieder bedrijf moet kunnen terugvallen op een gedegen vorm van het voeren van administraties. Van salaris tot inkoop, van sales tot autopark. Veel bedrijven hebben dat op orde met een ISO 9000- of NEN4400-certificaat. Als zij dit kunnen laten zien aan de inspecteurs, vervallen een aantal inspectiepunten. Zij zijn al gecontroleerd door derden. Dubbel werk is onnodig vinden wij.

  Duur SIEV-Keurmerk

  Na de toetsing ontvangt het schoonmaakbedrijf het SIEV-Keurmerk voor de duur van 3 jaar. Dat houdt in dat het eerste jaar de administratie en de werkplek wordt geïnspecteerd en dat het tweede en derde jaar de werkplek op wisselende locaties wordt geïnspecteerd.

  Wat is nodig?

  Om het SIEV-Keurmerk te behalen dient men uiteraard lid van de mkb-branchevereniging Schoonmaken Is Een Vak (SIEV) te zijn voor de volle periode van de duur van het Keurmerk. Tussentijds opzeggen betekent automatisch het verlies van het SIEV Keurmerk.

  De verschillen SIEV-Keurmerk oud en nieuw

  1. Keurmerk Nederland kwam één keer in de twee jaar om de audit uit te voeren. Het certificaat is dan ook maar twee jaar geldig (dus tot de nieuwe audit). Het nieuwe certificaat is drie jaar geldig en Qualis Insight komt het eerste jaar auditeren op kantoor en op locatie waar wordt schoongemaakt. Het tweede jaar worden meerdere locaties geauditeerd, zo ook het derde jaar.
  2. Bij het eerste SIEV-Keurmerk werd geauditeerd op 47 punten, die betrekking hebben op de organisatie, in de basis te vergelijken met de NEN-4400. Bij het nieuwe keurmerk wordt de organisatie op 30 punten geauditeerd. Daarnaast wordt op locatie een procesevaluatie gelopen en een kwaliteitscontrole. In het tweede en derde jaar worden op meerdere locaties procesevaluaties uitgevoerd en kwaliteitscontroles gelopen.
  3. Het beheren en uitgeven van de certificaten is bij het eerste SIEV-Keurmerk in handen van Keurmerk Nederland, terwijl zij ook de audits uitvoeren. Bij het nieuwe SIEV-Keurmerk 2.0 vallen het beheer en de uitgifte onder SIEV en de audit worden uitgevoerd door Qualis Insight. Qualis Insight zal na de uitvoering van de audit SIEV adviseren om het certificaat wel of niet toe te kennen. Hierin is een duidelijke scheiding tussen uitvoer en beheer bewerkstelligt. Bij het eerste keurmerk was alles in handen van Keurmerk Nederland, waardoor de SIEV geen directe controle had over de toekenning van het keurmerk.

  Onderdelen SIEV-Keurmerk 2.0

  Welke onderdelen worden bij het nieuwe keurmerk gecontroleerd?

  Audit van de organisatie Audit van het proces
  1.   Organisatie 7.   Werkkast/materiaal/middelen
  2.   Financieel 8.   Wasprocedure
  3.   Transparantie dienstverlening 9.   Logboeken en VIB-bladen
  4.   Personeel 10. Persoonlijke beschermingsmiddelen
  5.   Veiligheid 11.  Schoonmaakmiddelen
  6.   MVO 12. Medewerkers interviewen op kennis/ kunde en beoordelen op
  representativiteit
  Kwaliteitsmeting  
  13. Meting op basis van LOSK-QMS

  Minimum vereisten

  Van punt 1 tot en met 6 dienen de schoonmaakbedrijven van de 30 vragen 26 vragen te behalen. Van de praktijkaudit dient met van de punten 7 tot en met 12 (procesevaluatie) alle 20 van de 20 vragen te behalen. Voor de kwaliteitsmeting dient elke locatie minimaal een 7 te behalen. Wordt er niet aan deze punten voldaan, dan wordt het SIEV-Keurmerk (nog) niet toegekend. Bij een kleine afwijking krijgt de geauditeerde de kans om het te herstellen en bij een heraudit alsnog het keurmerk te kunnen behalen.

  Minder uitgebreid

  Het grootste verschil tussen het nieuwe SIEV-Keurmerk is dat voor de audit van de organisatie minder uitgebreid is t.o.v. het eerste SIEV-Keurmerk en dat daarvoor in de plaats een procesevaluatie en kwaliteitsmeting op locatie(s) worden uitgevoerd. Tevens, zoals eerder aangegeven, vindt de audit elk jaar en niet om de twee jaar plaats. Je kunt stellen dat de schoonmaakmedewerker(s) in de audit ook worden betrokken; dat is een groot verschil t.o.v. het eerste SIEV-Keurmerk.

  Kosten SIEV-Keurmerk 2.0

  De prijs van het SIEV-Keurmerk 2.0 stijgt niet sterk, behalve de extra keuring in het derde jaar. Het SIEV-Keurmerk werkt met staffels op basis van omzetgroepen, die u heeft opgegeven aan het Bestuursbureau. De staffels zijn binnenkort terug te vinden op onze website: www.siev.nl.

  Ingangsdatum

  Vanaf 1 juni 2023 verzorgt Qualis Insight C4C de audits voor het nieuwe SIEV-Keurmerk. Qualis Insight verzorgt al jaren de audits voor het Keurmerk Verantwoord Schoon (KVS) en geeft advies aan stichting LOSK (Landelijk Orgaan Schoonmaak en Kwaliteit) om wel of niet het keurmerk toe te kennen. KVS is het eerste en tot nu enig praktijkkeurmerk voor de schoonmaak.

  Geruststelling

  Tussen nu en 1 juni blijven de afspraken tussen SIEV en Keurmerk Nederland zoals ze waren. Heeft jouw schoonmaakbedrijf het SIEV-Keurmerk 1.0 voor 1 juni 2023 behaald, dan blijft het onverminderd van kracht voor de looptijd van 2 jaar. Wel bieden we een oplossing aan voor leden die het Keurmerk 1.0 dit jaar behaald hebben. Deze bedrijven kunnen een nieuwe inspectie tegen een gereduceerde prijs aanvragen. Indien zij slagen, krijgen zij het SIEV-Keurmerk 2.0 voor de duur van 3 jaar.