Mkb-branchevereniging SieV heeft haar 230 leden gevraagd input te geven voor de aankomende cao-onderhandeling. SieV (wat staat voor Schoonmaken is een Vak) mag geen zitting nemen aan de onderhandelingstafel voor de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf die per 1 januari 2022 van kracht wordt. Een betere balans in verantwoordelijkheden, rechten en plichten naar opdrachtgevers en werknemers, maar ook aanpassingen in de cao die ook uitvoerbaar zijn voor mkb-schoonmaakbedrijven met enkele werknemers en niet enkel voor grote schoonmaakbedrijven, een arbeidsovereenkomst met meer aandacht voor de menselijke maat, zoals bescherming en toeslagen, en maatwerk bij contractwisseling. Dit najaar starten de onderhandelingen voor de nieuwe Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf per 1 juli 2021, de cao is vanwege de coronapandemie opgeschort naar 1 januari 2022.

“We hebben onze leden gevraagd om input te geven voor de komende cao-onderhandelingen. Opnieuw zit de ‘gevestigde orde’ aan tafel – de sociale partners FNV en CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland – en SieV niet. Het blijft ons verbazen dat we met een gelijk aantal leden als branchevereniging Schoonmakend Nederland toch niet welkom zijn. Maar we zijn er trots op dat onze leden wel hun stem laten horen. Dat deden zij onder meer tijdens onze brainstormsessie eind augustus in Utrecht en ook op andere wijze hebben leden ons benaderd. Er zijn wat zaken binnen gekomen, wat heeft geleid tot een omvangrijk en vooral belangrijk document van 14 pagina’s, dat het bestuur zorgvuldig heeft opgesteld en onze huisadvocaat TLC op juridisch vlak heeft gecontroleerd”, onderbouwt SieV-voorzitter Maurice Rutgrink.

Arbeids- en rusttijden, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, reiskosten en reisuren, opleiding en ontwikkeling, contractwisseling, jubilea, leeftijdsdiscriminatie, ziekteverzuim, ontslag, jaargesprek, waarschuwingsbrieven, transitievergoeding, en een andere, meer moderne en flexibele manier van overleggen in aanloop naar een nieuwe schoonmaak-cao; SieV gaat ervan uit dat deze en de andere door de SieV-leden ingebrachte onderwerpen belangrijk genoeg zijn om mee te nemen in de komende Cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Immers, het zijn zaken die alle werknemers en vooral mkb-schoonmaakbedrijven in de schoonmaakbranche aangaan. De Siev-doelstelling in deze is ook om een stip op de horizon te willen zetten naar een cao, die bij de tijd is en recht doet aan de samenleving zoals we die nu kennen en in werken. SieV wenst een volwassen en moderne arbeidsrelatie tussen werknemers en werkgevers, waarin een duidelijke balans zichtbaar is.