SIEV neemt de schuldenproblematiek van werknemers uiterst serieus en biedt de werknemers van haar leden adequate hulp bij het oplossen én voorkomen van problematische schulden. Duurzame inzetbaarheid van personeel is een belangrijk thema, het oplossen en voorkomen van problematische schulden is hier onderdeel van. Uit onderzoek blijkt dat een medewerker met problematische schulden al gauw een werkgever € 13.000 per jaar kost (bron: Nibud).

Schuldsanering voor werknemers heeft een positieve impact
SIEV heeft de handen ineen geslagen met FinaFit, specialist in schuldsanering voor werknemers. Er komt een laagdrempelig meldpunt voor werknemers. FinaFit verzorgt een intake- gesprek en brengt de inkomsten, uitgaven en de afloscapaciteit in kaart en de schulden worden geïnventariseerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot het maken van afspraken met schuldeisers met als doel de schulden, in maximaal drie jaar, tegen finale kwijting, te saneren. Door de aanpak van FinaFit wordt direct de grootste stress bij medewerkers weggehaald. Uiteraard zijn de voordelen legio en niet alleen voor de SieV-leden, maar zeker ook voor hun werknemers en de schuldeisers. Ook sociaal- maatschappelijk heeft het oplossen van de problematische schulden een positieve impact.

Collectieve Schuldsanering
Uniek in deze aanpak is de collectieve schuldsanering. Voor een grote groep werknemers inventariseert FinaFit de schulden en vervolgens wordt met de schuldeisers één deal gemaakt, één afkoop tegen finale kwijting. Normaal gesproken wordt per schuldenaar naar een oplossing gezocht. “Nu gaan we dat doen voor een hele groep ineens. Dat zet meer zoden aan de dijk. FinaFit gaat voor een hele groep medewerkers één afspraak met een schuldeiser maken”, aldus Siev. Het voordeel voor de schuldeisers is dat zij in een keer een substantieel aantal dossiers direct kunnen regelen, dat scheelt veel tijd.

Preventie
In alle gevallen, na het treffen van een schulddeal, worden de werknemers ‘verplicht’ gekoppeld aan een schuldhulpmaatje/budgetcoach om de nieuwe situatie te borgen en het oude gedrag in de toekomst te voorkomen.