Op 10 december bereikten de onderhandelingspartijen een principeakkoord voor de Cao voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf per 2022. Een cao met een looptijd van 2,5 jaar; korter dan gebruikelijk door het verlengen van de cao van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 als gevolg van de coronapandemie. De onderhandelingen hebben onder meer het volgende opgeleverd: de stijging van het uurloon naar 14 euro, meer ruimte voor opleiding, ontwikkeling en carrière. Maar ook menselijke maatstaven als eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid ter borging van gezond je pensioen in kunnen gaan, instroom van nieuwe medewerkers, en maatschappelijke knelpunten als ziekteverzuim, vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt.

“Natuurlijk vinden we het fijn dat er een principeakkoord is bereikt, maar niet op alle punten kunnen we verheugd zijn”, reageert Maurice Rutgrink, SieV-voorzitter en mkb-schoonmaakondernemer. “De loonstijging die verdeeld wordt over 3 jaar, valt binnen onze verwachtingen en de wens van FNV om een bruto-uurloon van € 14,00  te bereiken. Het bevordert absoluut de instroom, iets wat we zeker nodig hebben in deze tijd van arbeidskrapte. Ook de Regeling Vervroegd Uitreden is heel fijn voor de schoonmakers, die dag in dag uit, en velen in alle vroegte, altijd zwaar werk verrichten. En we juichen de terugkomdag Basiscursus Schoonmaak toe, alsook het stimuleren van opleiding en ontwikkeling met het oog op individuele carrière en het behoud van vakkrachten voor onze branche.”

Bereik en begrip
Maurice vervolgt: “Minder blij zijn we met de stijging van de Eindejaarsuitkering; in onze ogen heeft deze uitkering zijn maximum bereikt. Evenmin geldt dat voor de weeklonen; je maakt onderscheid tussen medewerkers, dat geeft gezeur. We ervaren de stijging van de het ziekengeld in het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid van 90% naar 100% als tegenvaller. En bij de verhoging van de RAS-premie plaatsen we onze vraagtekens, gezien het kassaldo.”

Ledenwensen
In aanloop naar de cao-onderhandelingen hebben SieV-leden hun inbreng gedaan die verzameld zijn in het SieV Cao Witboek. “We zijn toe aan een modernisering van de cao. Bijvoorbeeld door een betere balans in verantwoordelijkheden, rechten en plichten naar opdrachtgevers en werknemers, maar ook aanpassingen in de cao die ook uitvoerbaar zijn voor mkb-schoonmaakbedrijven met enkele werknemers en niet alleen voor grote schoonmaakbedrijven, een arbeidsovereenkomst met meer aandacht voor de menselijke maat, zoals bescherming en toeslagen, en maatwerk bij contractwisseling. Op veel vlakken is dit bereikt, concluderen we uit het principeakkoord. Daar zijn we verheugd over en we zijn er trots op dat de stem van onze SieV-leden is gehoord”, concludeert Maurice.

Op welke punten hebben werkgevers en vakbonden een principe-akkoord bereikt? Een uitgebreid overzicht vind je via deze link op Schoonmaakjournaal, een korte en bondige samenvatting vind je via deze link op Clean Totaal.