Ook dit jaar neemt SieV geen plaats in bij het samenstellen van een nieuwe cao in de schoonmaak. Voorgaande drie edities heeft SieV telkens als ‘aangever’ gehandeld en bij elke sessie een witboek samengesteld met belangrijke punten. Punten die veelal gehoor bij de onderhandelaars vonden. Enkele zijn ook vastgelegd of aangepast conform het voorstel of idee van SieV. Gezien de groei van de vereniging en de vele toezeggingen vanuit Schoonmakend Nederland (voorheen OSB) ziet SieV geen argumenten meer om niet als volwaardig partner plaats te nemen in de onderhandelingen. Vanuit dat standpunt heeft SieV aan Schoonmakend Nederland (SN) meegedeeld, dat zij niet langer deelneemt aan de gesprekken als zij uitsluitend een adviserende rol heeft.

“Rob Rommelse, directeur Schoonmakend Nederland, reageerde: “Daarbij zien we SieV overigens niet als adviseur van Schoonmakend Nederland, maar als een inhoudelijk gesprekspartner op het gebied van arbeidsvoorwaarden en cao”. Deze rol van aangever is SieV ontgroeid en in onze optiek wordt er op deze manier ook onvoldoende rekening gehouden met de impact van de cao op onze mkb-leden”, legt Maurice Rutgrink, voorzitter van SieV, uit.

SieV te kleine vertegenwoordiging?
Het andere argument van de vakbonden dat SieV een te klein deel van de schoonmaakbranche vertegenwoordigt en dus niet aan de grote tafel hoort: “Dat is achterhaald en kan ook teruggelegd worden bij de bonden, want hoeveel procent van de schoonmakers zijn lid van een vakbond? Kortom, als dan alleen nog het financiĆ«le aspect de enige drempel is, omdat de subsidiegelden niet willen delen als de SieV erbij komt, dan is dat een belangrijk onderwerp dat de gevestigde onderhandelaars mogen uitleggen aan de leden.”

Klaar voor de volgende stap
Als stakeholder is de samenwerking met Schoonmakend Nederland (SN) goed te noemen, erkent ook het bestuur van SieV in deze. Nu meent SieV klaar te zijn voor de volgende stap in de samenwerking met SN, de RAS en de bonden. SieV gaat in de komende tijd haar standpunten over een nieuwe cao publiceren op haar eigen communicatiekanalen. Dit doen we zeker niet om de onderhandelaars namens werkgevers in de wielen te rijden, maar wel om zo duidelijk te maken waar de leden van de vereniging van SieV voor staan en dat deze punten serieus genomen moeten worden. Op deze wijze willen we de onderhandelaars een duidelijke boodschap meegeven. Er zal verantwoording afgelegd moet worden naar hun achterban om uit te leggen waarom SieV geen volwaardige gesprekspartner mag zijn. “Ondanks alles blijven wij het onderwerp cao zeer serieus nemen en doen we er alles aan om onze standpunten voor het voetlicht te brengen. De aanhouder wint is ons motto.”