Het SIEV Opleidingenloket is open; daar is mkb-branchevereniging SIEV verheugd over. Het idee en doel van het SIEV Opleidingenloket: kleinere schoonmaakbedrijven meer opleidingsmogelijkheden bieden tegen minder kosten. “Vaak hebben kleine schoonmaakbedrijven slechts één of twee medewerkers voor een opleiding. Dit kunnen we samen oplossen door combinatiegroepen te maken en als SIEV-leden hun locatie beschikbaar stellen”, legt vice-voorzitter Laetitia Simonis uit.

SIEV is recent een unieke samenwerking gestart met drie opleiders: Carling Opleidingen uit Tiel, Studie Plan Nederland uit Haarlem en Zuiver Opleidingen uit Leusden. Om de SIEV-leden optimaal te kunnen faciliteren, zijn deze drie opleiders bereid om een samenwerking met SIEV aan te gaan om de opleidingen ‘letterlijk’ naar de leden toe te brengen en eenduidig te zijn over de praktische en inhoudelijke invulling van de trainingen/opleidingen en de kosten. Daarnaast zijn zij bereid om mee te werken aan de organisatorische invulling, omdat het vaak om slechts 1 tot 5 personeelsleden gaat die opgeleid moeten worden.

Laetitia: “Voor onze SIEV-leden is het belangrijk dat zij goed en vakkundig opgeleid zijn. Naast de drukke dagelijkse werkzaamheden komt het opleidingsverhaal vaak er nog even bij. Om de leden tegemoet te komen en te ondersteunen bij het antwoord geven op vragen als: welke opleiding moet er (verplicht) gevolgd worden? Welke opleidingen kun je nog meer volgen? Wat zijn de kosten? Hoe regel ik dat voor 1 of 3 van mijn personeelsleden? Waar kunnen ze in de buurt de opleiding volgen?, hebben we het SIEV Opleidingenloket opgericht. Hoe fijn als we dit samen oppakken en leden ook daarin samenwerken en elkaar helpen.”