Vorige week vond de vijfde onderhandelingsronde over een nieuwe schoonmaakcao plaats. Daarbij heeft brancheorganisatie OSB in de branche aan de vakbonden CNV en FNV een stijging van de loonruimte met een totaal bod van 7,7% uitgebracht voor de komende drie jaar.

Mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak! (SIEV) heeft deze ruimte ook eerder besproken met OSB en de onderhandelaars van de OSB. SIEV steunt dan ook het uitgebrachte bod en roept dan ook alle werknemers partijen op om dit bod serieus te nemen, omdat het voorgestelde bod de maximale bandbreedte is wat er in de branche kan worden gedragen!