Enkele weken geleden publiceerde SIEV over de rechtszaak, die het FNV is gestart tegen het bedrijf Helpling. Net als de OSB is SIEV van mening dat Helpling marktverstorend werkt en steunt dan ook het initiatief van FNV om deze rechtszaak te starten. Daarnaast kan SIEV zich net als OSB vinden in de argumentatie van het FNV.

SIEV en OSB besturen overleggen met grote regelmaat met elkaar over hoe de branche gezond kan worden gehouden op het gebied van arbeidsvoorwaarden alsook oneigenlijke praktijken die marktverstorend kunnen zijn. Zo is SIEV betrokken bij het overleg van de cao, maar zit niet aan tafel bij de cao-onderhandelingen.

Zoals Helpling nu werkzaam is binnen de markt, leidt dit tot oneerlijke concurrentie jegens de bedrijven die in de markt werkzaam zijn. Uiteindelijk kan dit ten koste gaan van de werkgelegenheid. Anderzijds zou het ook opdrachtgevers kunnen verleiden om andersoortige bedrijven te contracteren dan de traditionele schoonmaakbedrijven.  SIEV zegt daarmee niet dat zij tegen modernisering en digitalisering is, maar SIEV is wel van mening dat deze innovaties tot gelijke speelveld moet leiden, waarbij werkgelegenheid cruciaal is en moet blijven.

Om deze reden is er een morele steun vanuit SIEV richting FNV in deze procedure.