Na lang overleg heeft het bestuur van mkb-branchevereniging Schoonmaken is een Vak! (SieV) besloten de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te tekenen. Vanaf 1 januari 2020 nemen wij de verplichting tot het tekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag op in ons Keurmerk. Het SIEV Keurmerk is zo in elkaar gestoken dat iedere zichzelf respecterende ondernemer automatisch al instemt bij het halen van het SIEV Keurmerk met het gedachtegoed van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Voorheen stelden wij dat men de Code moest onderschrijven. Nu is het verplicht om als een bedrijf het SIEV Keurmerk wil halen, dit bedrijf ook de Code dient te tekenen.

Het bestuur stelt echter nadrukkelijk vast dat het tekenen niet verplicht wordt gesteld bij het lidmaatschap of de aanvraag tot het lidmaatschap. Al eerder is in een Algemene Ledenvergadering toegelicht dat het bestuur verplichtingen van buitenaf niet gewenst acht. Als vereniging zijn wij bijzonder goed in staat om zelf beslissingen te nemen in wat goed is voor de vereniging en/of leden.

Het bestuur tekent na lang aarzelen deze Code Verantwoordelijk Marktgedrag, juist vanwege het gedachtegoed en de achtergrond van de Code. Dat het bestuur namens de vereniging de Code Verantwoordelijk Marktgedrag tekent, geeft aan dat wij werk willen maken van een schone branche. Maar zonder ondernemers hiertoe te dwingen. Juist het vrijwillige karakter van het tekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag geeft onze leden zelf de controle en daadkracht.

Ondanks dat SieV de Code Verantwoordelijk Marktgedrag tekent, wil dat verder niets zeggen. Derhalve is het niet zo dat wij een plaats in kunnen nemen in deze Codekamer-commissie.

Het bestuur is voornemens het doen en laten van deze Codekamer-commissie goed te gaan volgen. Ook roept zij leden op om misstanden rechtstreeks aan het SieV-bestuur te melden. Wij nemen contact op met deze commissie en kunnen zo het proces monitoren.

Om SieV-leden de kans te geven de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te tekenen houden wij op 21 november a.s., na afloop van de 2e Algemene Ledenvergadering, een tekensessie. De voorzitter van de Codekamer, de heer Kees Blokland, leidt deze tekensessie in hoogst eigen persoon. De voorzitter van SieV, Maurice Rutgrink, tekent die middag namens de vereniging de Code.