In de laatste algemene ledenvergadering van SIEV op 28 oktober is positief ingestemd met het voorstel om leden toe te laten, die ook lid zijn van OSB. Reden voor deze statutenwijziging was het verzoek van diverse bedrijven, die deze vraag neergelegd hadden tijdens de laatste Schoonmaak Vakdagen, eind 2018. Er is intern veel en lang over gesproken, maar uiteindelijk zag het bestuur geen legitieme reden om het tegen te houden.

Uiteindelijk streven we samen met onze collega branchevereniging OSB voor een schoonmaakbranche waarin alle leden zich kunnen ontplooien, goed gefaciliteerd worden, zich gehoord voelen en terug kunnen vallen op branchegenoten om samen kennis en kunde te delen. Dat is ons streven en aangezien de schoonmaakvijver groot genoeg is vond het Bestuur van SieV het een goed streven om leden hierin te faciliteren. Onderwerpen en invalshoeken genoeg om als lid te bepalen waar je op dat moment je vraag neerlegt of collega-leden opzoekt om zaken te bespreken. Als brancheorganisatie moeten we allebei uitgaan van onze eigen kracht, cultuur en manier van faciliteren en in deze tijd is het niet meer dan normaal dat leden op zoek gaan naar wat ze nodig hebben.

Afgelopen week hebben we het eerste schoonmaakbedrijf mogen verwelkomen. We hopen dat we hem op deze manier zo optimaal mogelijk kunnen faciliteren.