Dat meldt Service Management, doordat het NIBUD aangeeft dat er veel meer vragen binnenkomen voor budgetcoaches in vergelijking met vorig jaar. SIEV beschikt over het Schuldsaneringsloket, waarmee we de werknemers van onze leden een laagdrempelig meldpunt bieden.

Een medewerker met problematische schulden kost een werkgever al gauw € 13.000 per jaar, blijkt uit onderzoek van Nibud. SIEV neemt de schuldenproblematiek van werknemers uiteraard serieus en biedt de werknemers van alle SIEV-leden daarom adequate hulp in het oplossen én voorkomen van problematische schulden. Duurzame inzetbaarheid van personeel is een belangrijk thema, het oplossen en voorkomen van problematische schulden is hier onderdeel van. Schuldsanering heeft een positieve impact voor werknemers en werkgevers.

De SIEV Cao-, Verzuim- en Schuldsanerings- en Opleidingenloketten zijn alleen bereikbaar en beschikbaar voor leden van SIEV. Op ons ledenplatform (het SIEV-forum) vind je hoe je de loketten kunt bereiken.