De schoonmaakbranche is een branche waar relatief veel werknemers werken die in het dagelijks leven belemmerd worden door onvoldoende basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. In het project MKB-actieLAB zoeken we uit hoe we leidinggevenden en werknemers in het mkb kunnen helpen om aan de slag te gaan met hun basisvaardigheden. Ben je SIEV-lid en werk je met minder dan 20 werknemers? Miriam Bosman van Stichting Lezen en Schrijven nodigt u uit voor een gesprek op de werkvloer van maximaal 20 minuten. Waarom?

Veel werkgevers realiseren zich niet dat ook in hun bedrijf (geschoolde) werknemers laaggeletterd, laag gecijferd en/of niet zo digitaal vaardig kunnen zijn, terwijl de gevolgen op de werkvloer duidelijk merkbaar zijn. Werknemers zijn daardoor bijvoorbeeld vaker ziek en hebben veel stress. Ook kan het voor gevaarlijke situaties zorgen op de werkvloer, omdat werknemers bijvoorbeeld de veiligheidsinstructies niet goed begrijpen.

Mensen die moeite hebben met taal, hebben vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Dit zorgt voor problemen met apps van de werkgever, online ziekmelden of het lezen van online werkopdrachten. Kortom, er valt veel te winnen voor leidinggevenden en werknemers in het mkb.

Ben je bereid om mee te denken en doen om problemen van je medewerkers op te lossen? Sta je open voor een gesprek op de werkvloer van maximaal 20 minuten? Heb je minder dan 20 medewerkers in dienst? Meld je aan door een mail te sturen naar: miriambosman@lezenenschrijven.nl.

Meer informatie: Wat kan ik doen? | Stichting Lezen en Schrijven