SIEV – voor elkaar! Overtuigd van onze eigen kracht, bouwen we verder aan onze waardevolle plek in de schoonmaakbranche.

Afsluiting 2019, vooruitblik 2020
In de laatste weken van december is het een goede traditie om al enthousiast vooruit te kijken, maar ook het jaar officieel af te sluiten en de balans op te maken. In dat licht wil ik allereerst terugblikken. Want het gaat goed met SieV; dat mag ik wel zeggen.

In het jaar 2019 hebben we beduidend meer leden zien aansluiten dan afhaken. De twee Algemene Ledenvergaderingen waren beide op hele mooie locaties (Waterliniemuseum in Bunnik en Kärcher in Made) met goede opkomsten! Zo algemeen bekeken, zit er schot in de zaak. Hebben wij dan ook alle doelstellingen gehaald? Nee, dat niet.

Wij hadden onze doelen hoog ingeschaald en daarbij moet je ook altijd realistisch blijven. Positief is zeker dat we grote stappen hebben gemaakt in het project Ziekte. Voor volgend jaar zomer is dat ook het hoofdonderwerp van de themabijeenkomst en hier gaan we praktisch op in en zullen diverse sprekers de SieV-leden (maar ook niet-leden zijn welkom) bijpraten. Het bestuur is nu voltallig met de komst van Laetitia Simonis in november, in haar rol als vice-voorzitter en Anajah Quentin als secretaris sinds afgelopen maart.

Dank aan diverse commissies en Bestuursbureau
Ook de Projectcommissie heeft niet stil gezeten en dat lieten ze op de laatste Algemene Ledenvergadering duidelijk merken. Zij blijven meehelpen om de branchevereniging te laten groeien en zien voor zichzelf een duidelijke rol weggelegd om het bestuur daarin adviserend te ondersteunen. Enorm prettig voor het bestuur, en mij als voorzitter, om een club mensen in de gelederen te hebben die zich in wil zetten voor het belang en welzijn van de vereniging. Dit komt ieder lid van ons ten goede. Bij deze een groot compliment voor de leden van de Projectcommissie en dit geldt uiteraard ook voor de commissies Keurmerk en Inkoop. En laat ik ook niet het Bestuursbureau vergeten dat als steun en praatpaal ons, alsook de leden faciliteerde. Ook zij stonden altijd voor ons klaar.

Cao
Zoals gemeld op beide algemene ledenvergaderingen blijft ook in 2019 het een feit dat de cao-partners SieV weigeren te erkennen als volwaardige partij. Hierdoor heeft SieV nog steeds geen plek aan de onderhandelingstafel bij de cao. Nu is het zo dat de cao twee jaar doorloopt, dus pas aan het begin van 2021 wordt dit weer actueel op de landelijke agenda. Wie weet schuift SieV dan aan?

Beurs
Als ik vooruit kijk, ben ik enthousiast over de ingezette koers en concludeer ik dat het goed gaat met de vereniging. De doelstelling inzake groei is ruimschoots gehaald. SieV heeft een goede performance gegeven op de Schoonmaak Vakdagen, en ziet uit naar de komende expo. Wie weet valt de 2de Algemene Ledenvergadering van 2020 wel samen met deze Schoonmaak Vakdagen!

Ledengroei
We staan nu op circa 230 leden, en dat zou met 10% minimaal moeten kunnen stijgen. Concreet praten we dan over 2 leden per maand die zich aanmelden. Onze accountmanager Martin Bogers is druk doende om potentiële leden te enthousiasmeren. Maar ik vraag bij deze ook aan alle huidige SieV-leden om collega-schoonmaakbedrijven in de buurt eens aan te spreken of het lidmaatschap van SieV voor hun geen stap vooruit zou zijn.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag verplichting bij behalen SIEV Keurmerk
Nu in ons Keurmerk de verplichting tot het ondertekenen van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is opgenomen, vertrouwen wij erop dat SieV ook hiermee aantoont serieus bezig te zijn met het vak Schoonmaken. Daarbij zal ook horen dat SieV de Codekamer gaat informeren waar nodig over misstanden in onze branche en onze leden daarin van advies zal voorzien en te begeleiden waar nodig.

Samenwerking met VOCC
De samenwerking met mkb-branchevereniging VOCC is nog steeds optimaal. Beide organisaties leren veel van elkaar en trekken op waar nodig. Een belangrijk raakvlak is dat de VOCC ook de Code heeft ondertekend en deze op de voet volgt. Kortom we zien het belang van samenwerken toenemen en willen daar graag actief aan bijdragen.

2020
Als voorzitter en oprichter van SieV mag ik rustig vaststellen dat de doelen die een kleine club mensen in 2012 voor ogen stond, allemaal op 1 na gerealiseerd zijn. SieV timmert op alle fronten hard aan de weg. En ik zie de toekomst, zowel de nabije als de verre, met vertrouwen tegemoet. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is of gaat worden. Veel bedrijven moeten per 1 januari 2020 hun prijzen fors aanpassen, en dat geeft doorgaans altijd wel wat beweging in de markt. Denk aan de WAB-regeling, de aanpassing van de cao-uurlonen (januari en juli) en de kostenstijging van middelen en materialen, wat behoorlijk kan doortikken. Maar ook hierover zullen we onze leden informeren, adviseren en helpen waar nodig.

Doelen bestuur
Voor 2020 wil ik graag de volgende doelen benoemen die we als bestuur op de agenda hebben staan. Er komen meerdere themabijeenkomsten waarbij interessante en actuele onderwerpen voor onze leden worden behandeld. SieV komt ook met een verzekeringspakket met daarin aandacht voor ziektepreventie. Ook zijn we al een tijd druk doende met de voorbereidingen om in 2020 als SieV een verzekering met Opzichtclausule aan te bieden. Over al deze doelen en nieuwsfeiten is – door SieV-leden – terug te lezen op het forum. Zoals gezegd, doet SieV ook zeker weer mee aan de Schoonmaak Vakdagen, want de afgelopen keer hadden we een zeer druk bezochte stand met veel interessante contacten en dat smaakt naar meer. Maar ook zijn we bezig met het opzetten van eigen workshops en ledenbijeenkomsten. Kortom er staat genoeg op de agenda voor 2020.

Persoonlijke noot van de voorzitter
En dan als afsluiter nog een persoonlijke gedachte aan u. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe. Hard werken is geen kunst, maar denk ook aan uw gezin, vrienden en familie. U werkt om te leven en niet andersom. Ondernemen is niet altijd een pretje, maar zorg goed voor u zelf en iedereen waarvan u houdt. Dan weet ik zeker dat het voor elkaar komt en dan is de basis voor een succesvol en gelukkig 2020 gelegd.

Maurice Rutgrink,
voorzitter