Donderdag 21 november jl. organiseerde SIEV haar tweede Algemene Ledenvergadering. Gastheer van die dag was Kärcher in Made, de gastheer had zijn taak zeer serieus genomen. De ontvangst was een hartelijk welkom met een zeer uitgebreide lunch, een ruime zaal en het vooruitzicht dat alle aanwezige leden konden rekenen op een kortingsbon van 20% op alle producten in hun onlineshop.

De ruim 50 aanwezige personen (waarvan een groot deel nieuwe gezichten) en de redacteuren van Service Management en CleanTotaal kregen vervolgens een strak verlopende en veelzijdige agenda voorgeschoteld waarbij alle onderwerpen binnen de tijd werd afgehandeld.

Openingswoord en verslag financiën
Na het openingswoord van voorzitter Maurice Rutgrink kwamen vlot de notulen van de vorige vergadering en het verslag van de penningsmeester aan de beurt. SieV blijft keurig binnen budget en de uitgaven zijn verantwoord. Penningmeester Antoine Verhoef stelde een kleine verhoging van de contributie voor in verband met de stijgende kosten en deze werd door de leden goedgekeurd.

Verslag voorzitter, secretaris en Bestuursbureau
De volgende verslagrondes waren die van de voorzitter zelf, de secretaris en het bestuursbureau. Met name interessante onderwerpen zoals het ledenverloop dat een gestage groei laat zien en volgens secretaris Anajah Quentin nu richting de 240 leden gaat. Wat SieV-leden hebben gedaan aan de “Dag van de Schoonmaker” en het verslag van twee succesvolle en drukbezochte dagen op de beurs Schoonmaak Vakdagen in Houten. De commissies kwamen aan bod en daarbij ook het dringende verzoek of leden zich willen aanmelden om in een van de commissies zitting te nemen of met voorstellen hierover te komen. Duidelijk is dat de vereniging zich ook op dit vlak aan het professionaliseren is en daarbij ook de denkkracht van de leden wil inzetten.

Overnamepoging door OSB
De voorzitter vertelde vervolgens over de diverse gesprekken met OSB en een brief die eerder dit jaar vanuit de concullega met het verzoek tot een overnamepoging, en dat dit voor SieV geen optie is. Nu niet en niet in de toekomst. SieV staat zeker open voor het samen optrekken voor landelijke onderwerpen die alle brancheleden in de schoonmaak aangaan. Er zijn in het verleden kleine pogingen ondernomen in de vorm van het aanbieden van een witboek voor de cao-onderhandelingen, maar SieV wil graag als volwaardig branchegenoot gezien en behandeld worden. De hoop is dat deze handreiking vanuit SieV in de nabije toekomst toch een meer realistisch karakter zal krijgen.

SIEV Keurmerk en Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Ook werd aandacht gevraagd voor het SieV-keurmerk in samenhang met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De voorzitter gaf een bevlogen uitleg waarom het zo belangrijk is om de verplichting tot het ondertekenen van de Code op te nemen in het SieV-keurmerk. Zeker ook omdat er heel veel overlap is en het een win-win situatie is voor alle partijen in de branche. Een zeer duidelijk signaal dat de voorzitter later die middag onderstreepte door zelf namens SieV deze Code te ondertekenen.

Themabijeenkomsten 2020
Er werd aandacht besteed aan de themabijeenkomsten die aankomend jaar van start gaan. Bestuurslid Frank Verberne vertelde enthousiast dat in het eerste kwartaal van 2020 een bijeenkomst georganiseerd wordt over Krapte op de arbeidsmarkt, waarin onder andere nader ingegaan zal worden op het gebruik van social media, wat het Bureau Werk en Inkomen voor je kan betekenen, tips en trics van wervingsorganisaties en wat de No-risk polis inhoudt. In de zomer volgt er een bijeenkomst over Ziekteverzuim en Arbodiensten en daarin komt o.a. aan bod wat ziekteverzuim is, de kosten, hoe krijg je het onder controle, wat is een goede arbodienst, welke verzuimverzekeraars en welke plichten en rechten heb je als werkgever.

Expliciet werd aangegeven dat de themabijeenkomsten zijn voor zowel SieV-leden alsook niet-leden en centraal in Nederland georganiseerd zullen worden. En opnieuw de oproep dat als er leden zijn die een specifiek onderwerp aan bod willen laten komen in een themabijeenkomst, dat ze deze kunnen doorgeven aan het bestuur. Maar ook als er leden zijn die willen meehelpen om zo’n bijeenkomst te organiseren, dat aanmeldingen van harte welkom zijn.

Aanstelling Laetitia Simonis als vice-voorzitter
Daarna stelde Laetitia Simonis zich voor en vertelde de aanwezigen wat haar toegevoegde waarde zou zijn als zij tot het bestuur zou toetreden en wat zij kon betekenen voor de leden. Daarna volgde een stemronde voor haar aanstelling als vice-voorzitter die voor haar met ruime meerderheid gunstig uitviel.

Spreker: Verzuim en re-integratieadvies
Na de pauze kreeg spreker Ton Christianen van Pyxus het woord over “Verzuim en re-integratieadvies” en met vele concrete voorbeelden uit de zaal loodste hij de leden naar mogelijke oplossingen en denkrichtingen. Want wie heeft er geen vragen over “wat kan een zieke medewerker nog wel”, “wat is nu de rol van de bedrijfsarts en wat mag hij wel en niet adviseren” en dat vooral de werkgever zich bewust moet zijn dat hij veel meer kan en mag. En dit alles volgens het principe “moeten, kunnen, willen en doen”. Het was duidelijk dat dit een belangrijk onderwerp was, want er waren veel meer vragen en voorbeelden die geopperd werden dan dat er tijd was, dus de verwachting is dat de themabijeenkomst over dit onderwerp in de zomer van 2020 op een grote opkomst mag rekenen.

Spreker: Code Verantwoordelijk Marktgedrag + tekensessie
Voorzitter van de Codekamer, Kees Blokland, sloot deze enerverende ledenvergadering af met een enthousiast betoog over de Code en wat die inhoudt. Naast veel praktijkvoorbeelden en successen die inmiddels behaald zijn, vertelde hij ook dat er binnenkort een opleiding start bij de Codecommissie aangaande fatsoenlijk contractmanagement.

Na zijn betoog was het de beurt aan twintig SieV-leden om de daad bij het woord te voegen en de Code te ondertekenen. SieV had gezorgd voor een professionele fotograaf die speciaal voor deze leden ook een extra foto liet maken als aandenken en ook om daarna op hun eigen site te kunnen plaatsen. Elk lid kreeg een warm applaus nadat zij vertelden waarom zij hier bij Kees Blokland aan tafel aanschoven en de Code ondertekenden.

Presentatie gastheer Kärcher + rondleiding
De afsluiter was gegund aan onze gastheer Kärcher die met een wervelende presentatie het familiebedrijf tot leven bracht en de zaal onder de indruk kreeg van de vele bijzondere prestaties en innovaties wereldwijd. Het bedrijf dat in 1935 door Alfred Kärcher is gestart en terecht trots mag zijn dat zij de eerste Europese hogedrukreiniger op de markt hebben gezet, tot wat het bedrijf nu als wereldspeler is.

De rondleiding die volgde, gaf ook een goede indruk van alle machines en toepassingen die Kärcher kan bieden aan onze leden of al biedt. De stapel kortingsbonnen was in ieder geval aan het eind van de middag niet meer te vinden op de tafels; dus dat zegt al genoeg.

Borrel, afsluiting en aankondiging volgende ALV
De borrel was gezellig en sloot een goed georganiseerde ledenvergadering af en we kijken als bestuur met plezier en vertrouwen uit naar de volgende. De eerstvolgende algemene ledenvergadering van SIEV vindt plaats op woensdag 8 april 2020 bij Numatic in Alphen aan den Rijn. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer informatie over deze dag volgt t.z.t.