Door het wegvallen van de inleerschalen in de nieuwe schoonmaak-cao ontstaat per 1 januari 2018 de situatie, die het voor schoonmaakbedrijven interessant maakt om in de periode 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 geen vast personeel in dienst te nemen.

Door Henk Cornelisse, redactielid Clean Totaal

Een opvallende conclusie in een tijd waarin door sociale partners ingezet wordt op zoveel mogelijk vaste arbeidsplaatsen. Of wel, er is sprake van een overgangsprobleempje volgens OSB.

Wat is er aan de hand?
Het wegvallen van de inleerschalen in de nieuwe cao leidt tot de volgende situatie:
vakvolwassen medewerkers met een dienstverband korter dan 2 jaar, eventueel in bezit van basisdiploma, hebben per 1-7-2017 recht op een basisuurloon van € 11,58.

  • Per 1-1-2018 geldt echter een lager uurloon, namelijk € 11,27 (2 jaar ervaring ) c.q. € 10,89 (1 jaar ervaring)
  • Bij 3 jaar ervaring is werkgever verplicht om een toeslag te betalen over het verschil van 0,05 cent per gewerkt uur
  • Bij 4 jaar ervaring is werkgever verplicht om een toeslag te betalen van 0,43 cent per gewerkt uur.

Met andere woorden, als het schoonmaakbedrijf een medewerker in de periode tussen 1 juli en 31 december 2017 in dienst neemt dan is de werkgever eraan gehouden het hogere uurloon ook na 1 januari 2018 te blijven betalen. Terug zetten in loon is namelijk niet toegestaan.

Lees hier het hele artikel